KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu İşsizlikteki Artışı Sezonsal Nedenlere Bağladı

15 Aralık 2015

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Eylül ayı işsizlik rakamlarını değerlendirerek “10,3 olarak gerçekleşen eylül ayı işsizlik oranı beklediğimiz gibi geldi. Ocak ayına kadar sezonsal artışlar bekliyorduk. Geçen yıl ile karşılaştırdığımızda hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan artarken, sanayi payının 0,7 puan azaldığınız görüyoruz. Hizmetler sektörünün ekonomiye katkısı çok büyük olmakla birlikte sürdürülebilir ekonomik büyümede sanayinin katkısı çok önemli. Bu nedenle GSYH’da sanayinin payının artması gerektiğini ve bunu Hükümetimizin Orta Vadeli Programa hedef olarak koyması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Ayhan Zeytinoğlu Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Kasım ayı bütçe rakamları ile ilgili olarak da “Kasım ayında bütçemiz 798 milyon TL fazla verdi. Bu artışı sevindirici buluyoruz. Bütçe gelirlerine en büyük katkı vergiden geliyor. Yılın ilk 11 ayında vergi gelirlerimiz yüzde 17,1 arttı. Geçen yıl aynı dönemde ise vergi gelirlerindeki artış sadece yüzde 7,4 olduğunu görüyoruz.” dedi.

Paylaş