KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “Kocaeli şubat ayında Türkiye ihracatının yüzde 15’ini gerçekleştirdi”

8 Mart 2017

-Kocaeli Gümrüklerine göre, şubat ayında Kocaeli ihracatı yüzde 26,6 artarak 1 milyar 760 milyon dolar ve ithalatı yüzde 14,9 artarak 3 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin şubat ayında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 15’ini karşılamasının sevindirici olduğunu, Türkiye’nin ocak ayı sanayi üretimi rakamlarının da üretimde bir artış ivmesi gösterdiğini söyledi.

KSO Başkanı Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendirerek “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız rakamlara göre şubat ayında ilimiz sanayi kuruluşlarının ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 artarak 1,76 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılına iyi bir performansla başladığımız ihracatımızın en yüksek şubat ayı gerçekleşmesi olduğunu görüyoruz. İlimiz Türkiye ihracatının yüzde 15’ini tek başına gerçekleştirdi. Tüm firmalarımızı kutluyoruz.” dedi.

KSO Başkanı “Geçtiğimiz yılın şubat ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ithalat ise yüzde 14,9 artarak 3,04 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlimizde ihracatını arttıran sektörlere baktığımızda çelik, madencilik, tekstil, kimya, savunma ve havacılık sanayi sektörleri olduğunu görüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, “İlk iki aylık döneme baktığımızda ihracatımızın yüzde 17,2 artarak 3,24 milyar dolar, ithalatımızın yüzde 17,5 artarak 5,95 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacminin ise yüzde 17,4 artarak 9,17 milyar dolar olduğunu memnuniyetle görüyoruz. İhracat artışlarının süreklilik kazanarak korunması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

-KSO Başkanı ayrıca TUİK tarafından açıklanan ocak ayı sanayi üretimindeki büyümenin son dört aydır kesintisiz devam ettiğini ve yıla iyi başlandığını belirtti.

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı sanayi üretimi verisini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksinin aylık bazda yüzde 1,3, geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 2,6 artışını ülkemiz açısından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Sanayi üretimi endeksi başta GSYH olmak üzere birçok ekonomik göstergelerin öncüsü. Sanayi üretiminde son dört aydır aralıksız büyüme sevindiricidir. Beklentimiz bu büyümenin artarak devam etmesi yönündedir.” dedi.

Zeytinoğlu, iç talepteki ılımlı toparlanmanın sanayi üretimindeki artışa da etki ettiğini belirterek, yıllık yüzde 13 artış gösteren sermaye malı imalatını yatırımlar açısından olumlu değerlendirdiğini vurguladı.

Paylaş