KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; Sanayinin İstihdam Yaratma Kapasitesi Giderek Düşüyor

Paylaş

TUİK tarafından açıklanan 2015 yılı işgücü verilerini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “2005 yılında sanayide istihdam edilenlerin oranı toplam istihdamın yüzde 21,6 iken 2015 yılında bu oranın yüzde 20’ye gerilediğini görüyoruz. Ne yazık ki sanayinin istihdam yaratma kapasitesinin giderek azaldığını üzülerek görüyoruz. Aynı trend yüzde 15,3’e gerileyen GSYH’daki sanayinin payında da görülüyor.” dedi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TUİK’in açıkladığı 2015 yılı işgücü verilerini değerlendirerek “Son 10 yılda istihdam edilenlerin iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımını incelediğimizde; 2005 yılında sanayide istihdam edilenlerin oranının yüzde 21,6 iken 2015 yılında yüzde 20’ye gerilediğini görüyoruz. Ne yazık ki sanayinin istihdam yaratma kapasitesinin giderek azaldığını üzülerek görüyoruz. Sanayinin istihdam yaratmanın yanısıra ekonomik büyümeye katkısı da geriliyor. Ülkemizde de yüzde 15,3 olan sanayinin GSYH’daki payının, Avrupa Birliği’nde olduğu 2023 yılına kadar yüzde 20’ye çıkarılmasını arzuluyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu son on yılda işgücüne katılma oranının yüzde 44,9’dan yüzde 51,3’e ve istihdam oranının yüzde 40,6’dan yüzde 46’ya yükseldiğine dikkat çekerek “İşsizlik tekrar çift haneli rakamlara çıksa da son on yıldaki işgücüne katılma oranının ve istihdam oranının yükselmesi memnuniyet vericidir.” dedi.

-Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu’yu kapsayan TR42 Bölgesinde sanayide istihdam edilenlerin sayısı binde 2 geriledi

Ayhan Zeytinoğlu Türkiye’de gelişmişlik düzeyine göre 26 bölge olduğunu, bu bölgeler arasında sanayinin yarattığı istihdam kapasitesi bakımından  dördüncü sırada yer alan ve içerisinde Kocaeli’nin de olduğu TR42 Bölgesi’nin istihdam verilerini de değerlendirdi.  Zeytinoğlu “TR 42 Bölgesi’nde istihdam edilenlerin sektörel dağılımlarına baktığımızda sanayideki istihdamın payı 2014’de yüzde 36,5’dan yüzde 35,2’ye gerilerken, hizmetler sektöründe yüzde 45,3’den yüzde 46,7’ye yükselmiş. Sanayide istihdam edilenlerin sayısı da binde 2 gerilemiş. Hizmetler sektöründe istihdam edilenlerin sayısı ise yüzde 6,3 artmış. Demek ki sanayinin istihdam yaratma kapasitesi düşüyor. Kocaeli İŞKUR verilerine göre de 2015 yılında alınan açık iş sayısı 57 bin 660 kişi iken sadece 26 bin 35 kişi işe yerleştirilmiş. Dolayısıyla bu verilerden sanayinin mevcut talebinin de karşılanamadığını görüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede “İşsizlikte kalıcı çözüme sanayideki istihdamı artırarak ve istihdamda sanayinin payını artırarak ulaşabiliriz.” şeklinde konuştu.