KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Son Dönemde Çalışma Barışında Yaşanan Problemlerin İhracat Rakamlarına Olan Olumsuz Etkilerini Değerlendirdi

27 Temmuz 2015

  • Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “Son dönemde metal, otomotiv ana ve yan sanayilerinde yaşanan sendikalar arası çekişmelerin Kocaeli ihracat rakamlarına olan olumsuz etkilerini Mayıs ayında görmeye başladık.”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 2015 yılı boyunca yaşanan işçi-işveren ilişkilerini değerlendirdi: “Bilindiği üzere; metal sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda yılın ilk ayında grev başlatma kararı alınmış ve bu grev Hükümetimiz tarafından ertelenerek sonlandırılmıştı.

Ocak ayı başında baş gösteren problemler Mayıs ayı içerisinde otomotiv ve yan sanayine de yayılmıştı. Bölgemizde yer alan 4 büyük otomotiv üreticisi firmanın yanı sıra çok sayıda otomotiv yan sanayi firması da süreçten olumsuz etkilenmişti. Mevcut eylemler sadece otomotiv ve yan sanayi üretimi yapan firmalar ile sınırlı kalmamış tüm metal sektöründe faaliyet gösteren firmalara da yayılmıştır. Sendikalar arasında yaşanan anlaşmazlıklar 18 sanayi kuruluşunda muhtelif zamanlarda üretim duruşlarına ve yavaşlamalarına neden olmuştur.” dedi.

Ayhan Zeytinoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Son dönemde tüm sektörlerde çalışma barışının tehlikede olduğunu gözlemliyoruz. Bu konuda daha öncede belirttiğimiz gibi bu problemlerin dolaylı etkilerini Kocaeli İli ekonomik performanslarında da gözlemlemeye başladık. En son açıklanan ihracat verilerine baktığımızda son dönemde yaşanan iş bırakma eylemlerinin etkilerini görüyoruz.

Kocaeli Gümrük verilerine baktığımızda Haziran ayında ihracatımız yüzde 10,5 azalarak 1,4 milyar dolara geriledi. 2015 yılı ilk ayında ihracatımız yüzde 2,8 artış göstermesine rağmen, sonraki aylarda ihracatta ciddi düşüşler yaşandığı görülmektedir. Yılın ilk yarısında ihracatımızda yüzde 9,4 düşüş tespit edilmiştir. Ülke ekonomisine katma değer yaratan ve ihracat yapan üyelerimizi ciddi boyutta etkileyen bu olumsuz tablonun bir an önce çözüme kavuşturulmasını umuyoruz.” dedi.

Paylaş