KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “Yüzde 4’lük Büyüme Moral Verdi”

31 Mart 2016

  • Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 2015 yılının son çeyreğinde yüzde 5,7 ve yıllık yüzde 4 olarak gerçekleşen büyüme rakamlarına ilişkin olarak “2015 yılı büyüme rakamı tahminlerimizin üst sınırında gerçekleşti. Tüm olumsuz koşullara rağmen bir evvelki yılın bir puan üzerinde yüzde 4 olarak gerçekleşen büyüme morallerimizi düzeltti.” dedi.                    

TUİK tarafından açıklanan yılın son çeyreğinin GSYH verilerini değerlendiren KSO Başkanı “2015 yılında yaşanan tüm olumsuzluk ve belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin gerçekleştirdiği büyüme performansını olumlu değerlendiriyoruz. İhracat desteğinin yetersiz olmasına karşın bu performans Türkiye ekonomisinin gücünü gösteriyor. Komşumuz ülkelerle olan ilişkilerimizdeki ılımlı ortam Türkiye ekonomisi için çok daha pozitif sonuç yaratacaktır. Ayrıca bu büyüme oranına Suriye’den gelen 3 milyon mültecinin de katkı verdiğini düşünüyoruz.” dedi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; 2015 yılında imalat sanayinin GSYH içerisindeki payı yüzde 15,8’den yüzde 15,6’ya, hizmetler sektörü payının da yüzde 57,7’den yüzde 57,4’e gerilediğine dikkat çekerek, Türkiye ekonomisinin bir başka potansiyelinin devreye girdiğini ve tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payının yüzde 7,1’den yüzde 7,6’ya yükseldiğini söyledi.

2015 yılında da sanayinin büyümeye katkısının yetersiz kaldığını vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu “Her zaman vurguladığımız gibi imalat sanayinin GSYİH’daki katkısının artması sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayacaktır. Bu payın artırılmasının kalkınma planlarında yer alacak şekilde hedeflere konması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Mal ve hizmet ihracatının GSYİH’ya katkısının geçen yıl yüzde 7. 4 olmasına karşın, bu yıl yüzde 0.8’e gerilediğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinin nasıl büyüdüğüne ilişkin olarak harcamalar yöntemiyle GSYiH’daki sektörel katkıları değerlendirdi:

“Harcamalar itibariyle değerlendirdiğimiz zaman 2015 yılında harcamalarının büyümeye katkısında daha fazla bir artış yaşandığını görüyoruz. Bir yandan hane halklarının tüketim harcamaları yüzde 1.4’ten yüzde 4.5’e çıkarken, diğer yandan devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4.7’den yüzde 6.7’ye çıkmış. Bu kapsamda devletin mal ve hizmet alımları yüzde 5.5’ten yüzde 9.7’ye çıkarken, yatırımlar cephesinde kamu sektörünün gayri safi sabit sermaye oluşumuna katkısının da yüzde -8.2’den yüzde 7.6’ya çıktığını görüyoruz.  Bu kapsamda kamunun makine teçhizat alımları yüzde 1.3’ten yüzde 4.8’e çıkarken, kamunun inşaat harcamaları ise yüzde -10,7’den yüzde 8.4’e çıkmış. Özel sektörün gayri safi sabit sermaye oluşumuna katkısı yüzde 0.3’ten yüzde 2.7’ye çıkarken, 2015 yıl büyümesinde kamu harcamaları ve yatırımlarının katkısının daha fazla olduğunu görüyoruz.” dedi.

Paylaş