KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 yılının son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin büyüme oranını değerlendirdi

28 Şubat 2020

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan büyüme oranına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2019’un ilk iki çeyreğinde küçülen Türkiye ekonomisinde, üçüncü çeyrekte yaşanan ılımlı bir büyümenin ardından dördüncü çeyrekte sanayi sektörünün de katkısıyla yaşanan sıçrama ile yılın tamamındaki daralmanın önüne geçildiğini söyledi.

Ayhan Zeytinoğlu:  “Ekonomimiz 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü. 2018 yılının aynı çeyreğinde ekonomide yüzde 2.8’lik gerileme yaşanmıştı. Bu sebeple baz etkisiyle bir artış göreceğimizi bekliyorduk. Son çeyrekte ekonomideki iyileşme ile gerçekleşen yüzde 6’lık büyümeyle 2019 yılının tamamında ekonomimiz yüzde 0.9 büyümüş oldu.” şeklinde konuştu.

2019 yılı büyümesini inşaattaki daralmaya rağmen sanayi sektörünün özellikle imalat sanayinin pozitife taşıdığını söyleyen Zeytinoğlu, “Son çeyrek büyümesine sanayi sektöründen yüzde 5.9’luk, imalat sanayiden ise yüzde 6.3’lük katkı geldi. 2019 tamamında yüzde 0.9 olarak gerçekleşen büyümeye ise sanayi sektörünün katkısı yüzde 0.2 oldu. Benzer şekilde Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle, kredi faizlerindeki düşüş, hem tüketici hem ticari kredilerde hareketlenme sağladı. Hizmetler sektörü tüketimin de etkisiyle büyümeye son çeyrekte yüzde 7.8’lik, 2019 yılı genelinde ise yüzde 1.5’lik katkı verdi.” dedi.

“2019’un son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre; mal ve hizmet ihracatı yüzde 4.4 artarken, aynı dönem ithalat, tüketimdeki canlanmanın da etkisiyle yüzde 29.3 arttı.” diyen Zeytinoğlu, “2019 tamamında ise ihracat artışı yüzde 6.4 olurken, ithalatın büyümeye yüzde 3.6 negatif etkisi oldu. Arzumuz tabi ki ihracat artışlarımızın ivmelenerek devam edebilmesi.” dedi.

Zeytinoğlu, “Bizim en fazla üzerinde durduğumuz büyümenin ihracat ve yatırımlardaki artışla sağlanması. İnşaat sektöründe daralmanın devam etmesi nedeniyle yatırımlardaki gerilemenin sürdüğünü görüyoruz. Ancak makine teçhizat yatırımlarının 5 çeyrekten sonra ilk kez artışa geçtiğini memnuniyetle görüyoruz. Makine ve teçhizat yatırımlarında 2019’un son çeyreğinde yüzde 11.7’lik artış oldu. İnşaatta ise son çeyrekte yüzde 8.9 daralma oldu.” dedi. Zeytinoğlu, “2019 yılı genelinde ise inşaat sektöründeki daralma yüzde 18.6 olurken,  makine ve teçhizat yatırımları yüzde 5.5 geriledi. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki gerileme hızı 2018’e göre ivme kaybetmiş. 2018’de bu kalemdeki daralma oranı yüzde 6.8 idi. Burada, yatırım ikliminin iyileştirilmesiyle, ülkemizin 2004-2005 yıllarında doğrudan yatırımların çekilmesinde yaptığı ivmelenmenin tekrar yakalanması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Paylaş