KSO Başkanı Zeytinoğlu ikinci çeyrek büyüme oranını değerlendirdi

31 Ağustos 2023

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılının ikinci çeyrek büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekonomimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3.9 büyüdü. Deprem etkisinin devam ettiği dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu büyüme oranını olumlu değerlendiriyoruz. Detaylarına baktığımızda, dış talep ve sanayide ivme kaybı olurken, büyümede tüketim katkısının dikkat çektiğini görüyoruz” dedi.

ÜRETİM VE SANAYİNİN ÖNEMİ

Büyümenin sürdürülebilirliği için üretim ve sanayinin önemini ifade eden Zeytinoğlu, “GSYH verilerinin detaylarına baktığımızda, sanayide yüzde 2.6, imalat sanayi yüzde 1.9 daralma olurken, tarımda yüzde 1.2, inşaatta yüzde 6.2 ve hizmetler sektöründe ise yüzde 6.4’lük artışlar karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

 

İHRACATIN KATKISI

“2023 ikinci çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 9 gerilerken, ithalat yüzde 20.3 arttı” diyen Zeytinoğlu, “İkinci çeyrekte ihracat artış hızında yavaşlamalar olmuştu. İthalatın da artmasıyla net dış ticaretin büyümeye katkısı negatif oldu. İhracattaki yavaşlamada, en önemli ticaret partnerimiz Avrupa’daki yavaşlamanın da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde arzumuz tabi ihracatın büyümeye katkısının artması yönünde” dedi.  İthalat tarafında ise tüketim mallarındaki artışın dikkat çekici olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Burada döviz kurunun ihracatı destekleyecek seviyede olmasını önemsiyoruz. Bu durum, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesini de yönlendirerek tüketim malları ithalat talebinde de yavaşlamayı sağlayacaktır” dedi.

 ALT KALEMLER

Hanehalkı tüketiminde yüzde 15.6, yatırımlarda da yüzde 5.1’lik artış olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Harcamalardan ziyade yatırımların katkısını önemsiyoruz. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda inşaat yatırımlarında yüzde 2.5, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 7.4’lük artışlar var” şeklinde konuştu.