KSO Başkanı Zeytinoğlu: “Nisan ayında; 2011 yılının ihracatını yaptık”

31 Mayıs 2016

2016 yılının başından bu yana ihracatta beklenen ivmenin yakalanamadığını belirten Zeytinoğlu, “Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 11,9 milyar dolar ihracatı 2011 yılında yapmışız. Yani beş yıl geriye gitmişiz. Yıllık ihracatımız da 140 milyar dolar ile geçen yılın gerisinde. 65’inci Hükümet Programında yer alan Dünya ihracatından yüzde 1,5’luk pay almaya yönelik hedef bizleri umutlandırdı. Reel sektörün temsilcileri olarak bir an önce eylem planlarının oluşturulmasını ve hayata geçirilmesini istiyoruz.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Nisan ayında 11,9 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatın yüzde 10 gerilediğini belirterek, “Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 11,9 milyar dolar ihracatı 2011 yılında yapmışız. Yani beş yıl geriye gitmişiz. Yıllık ihracatımız da 140 milyar dolar ile geçen yılın gerisinde. 65’inci Hükümet Programında özellikle katma değerli ihracatın artırılması ve yüksek büyüme oranına üretim, yatırım ve ihracat ile ulaşılacağı belirtiliyor. Ayrıca Programda Dünya ihracatından yüzde 1,5’luk pay almaya yönelik konan hedef bizleri sevindirdi ve umutlandırdı. Reel sektörün temsilcileri olarak bu hedeflere ulaşmaya yönelik eylem planlarının bir an önce oluşturulmasını ve hayata geçirilmesini istiyoruz.” dedi.

Avrupa Birliği ile ihracatın yüzde 7,5 arttığını söyleyen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Nisan ayında Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsi ile olan ihracatımız arttı. İran’a olan ihracatımız geçen yılın iki katı. Ancak Irak, Mısır, BAE, S. Arabistan, Çin ile olan ihracatımız geriledi. Suriye ise artık ilk 20 ülke listesinde yer bile almıyor. Diğer taraftan ithalatımız nisan ayında yüzde 16,3 azaldı. İthalatımızın en büyük kalemi olan ara malı ithalatı Nisan’da yüzde 67 azaldı. Buradan üretmediğimizi anlıyoruz.” dedi.

İhracat yapılan alt fasılları değerlendiren Zeytinoğlu, “İhracat yaptığımız fasılları incelediğimizde, gerilemenin yüzde 61,6 azalmayla kıymetli veya yarı kıymetli taşlarda, yüzde 33,4 azalışla demir ve çelik ihracatı ve yüzde 38,1 azalışla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler fasıllarında olduğunu görüyoruz.” dedi.

Paylaş