KSO Kimya Komiteleri Üyeleri EBSO’yu Ziyaret Ederek, Kimya Sektöründeki Sorunlar Konusunda Toplantı Yaptı

26 Ağustos 2016

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Melih Karakaş, KSO Meclis Üyesi Mustafa Kenan Selçuk, 9. Meslek Komitesi Başkanı Hasan Şerefhan, 9. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selçuk Denizligil ve KSO Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu’ndan oluşan heyet EBSO’yu ziyaret ederek 24. (Kimyasal Ürünler) ve 25. (Boya Vernik Ve Kaplayıcı Maddeler) Meslek Komiteleri üyeleri ile müşterek toplantı yaptı.

KSO heyetini EBSO’dan 24. Meslek Komitesi Başkanı Muzaffer Gezer, Komite Başkan Yardımcısı Ahmet Semiz, Meclis Üyesi İsmail Hakkı Metecan, Komite Üyesi Egemen Uçar, 25. Meslek Komitesi Başkanı İhsan Bilgiç, Komite Başkan Yardımcısı Zafer Ergen, Komite Üyesi Ahmet Tarık Pekel ve EBSO Sektör İzleme ve Meslek Komiteleri Şefi Levent Narin ağarladı.

Toplantıda kimya sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüşüldü.

Toplantı gündemini; TOBB’dan gelen “Solvent Esaslı Yapıştırıcı Kriteri’ndeki değişiklik talep konusu, boya ve hammaddeleri sektörü katılımlı “Gelecek Araştırması Çalıştayı Sonuç Raporu” ve öne çıkan başlıca hususlar, solvent ithalatındaki ÖTV ve teminat mektubu çözümlerinde yaşanan sorunlar, gümrüklerde yaşanan teminat sorunları, yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi, SEVESO II direktifi, mevzuatlar, Yerli Malı Tebliği ve meslek standartları konularında yaşanan sorunlar oluşturdu.

Sorunlarla ilgili KSO ve EBSO olarak ortak hareket edilmesi yönünde karar alınan toplantı karşılıklı temennilerle sonlandırıldı. 

Paylaş