KSO “KKDİK ve KDU” Webinarına Rekor Katılım

15 Aralık 2020

Kocaeli Sanayi Odası’nın Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği işbirliği ile düzenlediği “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ve Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı” konusundaki bilgilendirme webinarı yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

KSO Meclis Üyesi Hasan Şerefhan yaptığı açılış konuşmasında; “Bildiğiniz üzere ülkemizde; çevre ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ciddi önlemlerin alınması, AB katılım müzakereleri ile paralel olarak ilerledi. Özellikle; 27. Çevre Faslının açılmasından sonra yapılan düzenlemelerle AB normlarına uyum konusunda başarılı ve önemli reformlara imza attık. SEVESO, ATEX, REACH ve KKDİK gibi direktifler ve uygulamaları bu uyum sürecinde sanayicilerimizin önüne gelen gerekliliklerden bazılarıdır. KSO 9. ve 10. Kimya Komiteleri olarak; az önce bahsi geçen bu direktifler, kimya sanayini etkileyen diğer mevzuatlar ve bu kapsamdaki sorunların çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda EBSO, İSO ve ilgili sektör STK’larında desteğini alıyoruz. Bu çalışmalarımızı 2 yıldır düzenlediğimiz KSO Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi ile de taçlandırdık.” dedi.

Şerefhan konuşmasına; “KSO 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’ni 5-6 Ekim 2021 tarihinde Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Proses Emniyeti Sempozyumu içerisinde son derece önemli gördüğümüz konuları da 9-10 Şubat 2021 tarihinde sanal ortamda bir araya gelerek tartışmak istiyoruz. 9-10 Şubat 2021 tarihindeki Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu’nda; Kimya ve Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşmenin Proses Emniyetine Etkileri, temalarını işleyeceğiz. Sanal etkinliğimizi bu konu başlıklarında 2 oturum şeklinde düzenlenmeyi planlıyoruz. Sanal sempozyumun ayrıntılarını yakında sizlerle paylaşıyor olacağız. İlgili organizasyonlarımıza katılımınızı bekleriz.” diyerek devam etti.

Açılış konuşmasının ardından Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Mevzuat Koordinatörü Dr. Ali Şenol Gündoğan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ve Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı” konusundaki sunumunu yaptı. Katılımcılardan gelen yaklaşık 60 sorunun cevaplanması ile webinar tamamlandı.

Paylaş