KSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı Üsküp’te gerçekleştirildi

26 Eylül 2023

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 9. dönemin 3’üncü Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’nı yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Üsküp’te düzenlenen ve Makedonya’daki yatırım fırsatlarının ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantıya Kuzey Makedonya Ticaret Ataşesi Sinan Tanrıöğen, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Organizasyon ve Kamu İşleri Başbakan Müsteşarı Dr. Muhittin Kahveci, Makedonya Türkiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Şahpaz Molaliev, Kuzey Makedonya Ekonomi Odası İcra Direktörü Antony Peshev, Yabancı Yatırımlar ve İhracatı Teşvik Ajansı’ndan Igor Velevski, Serbest Ticaret Bölgeleri Müdürlüğü’nden Elena Kostova, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve oda üyeleri katılım sağladı.

TUĞRUL, KOMİTELERİ TEBRİK ETTİ

Toplantı, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un açılış konuşması ile başladı. Meclis Başkanı Tuğrul, meslek komitelerinin odanın çekirdeği ve itici gücü olduğundan bahsetti, meslek komitelerince yapılan çalışmaların sonucunda oluşturulan somut önerilerin yönetim kurulunca görüşülerek gereğinin yapıldığını kaydetti.  Toplantının önemine değinen Hasan Tahsin Tuğrul konuşmasında, ‘toplantılara en fazla katılım sağlayan komite’, ‘toplantılarda en fazla öneri getiren komite’, ‘toplantılarda yönetim kuruluna en fazla görüş bildiren komite’, ‘en fazla faaliyet yapan komite’ ve ‘en fazla üye ziyareti yapan komite’leri tebrik etti.

 ÜSKÜP’TE KSO VE KOCAELİ’Yİ ANLATTI

Ardından KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu söz alarak, meslek komiteleri ortak toplantılarını çok önemsediğini vurguladı, toplantıda Kuzey Makedonya’nın ekonomik hayatı ve yatırım fırsatları konusunun toplantıda gündeme geleceğinden bahsetti. Yabancı misafirlere sanayi kenti Kocaeli’nin önemi ve Kocaeli Sanayi Odası’nın çalışmalarından bahseden Zeytinoğlu şu ifadeleri kullandı: “Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından önemli bir il.  İlimizin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13. Odamıza kayıtlı 3 bin 656 adet firmanın 334’ü yabancı sermayeli, 200 firma AB menşeli. Firmalarımızın yüzde 39,3’ü otomotiv, yüzde 27’si kimya, yüzde 19’u da metal sektöründe faaliyet gösteriyor.

 DIŞ TİCARETİN YÜZDE 17,6’SI KOCAELİ’DEN

Türkiye dış ticaretinin yüzde 17,6’sı Kocaeli’nden gerçekleşiyor. Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre 2022 yılında ilimizden 37,7 milyar dolar ihracat gerçekleşti. İlimizin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 14,8. Kocaeli’nin kişi başı ihracatı 18 bin 155 dolar, Türkiye kişi başı ihracatı ise 2 bin 980 dolar. İlimizden 71,2 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir. İlin Türkiye ithalatındaki payı yüzde 19,5’tir. Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek, OECD verilerine göre dış ticarette 37. sıradayız. Dış ticaretimiz Slovenya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya gibi AB üyelerinden fazla.”

YABANCI YATIRIMCI İÇİN ADIM

Zeytinoğlu’nun konuşmasının ardından konuk konuşmacı Kuzey Makedonya Ticaret Ataşesi Sinan Tanrıöğen, Kuzey Makedonya ile ilgili detaylı bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi. Tanrıöğen sunumunda, “Küçük ve açık bir ekonomi olarak Kuzey Makedonya, yabancı yatırımları çekmek için aktif adımlar atmaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların yerli ortakları ile aynı haklardan yararlanmalarını sağlayıcı ve diğer haklarını da güvence altına alıcı düzenlemeler yapılmasına önem verilmektedir.  Türkiye ile ticarete baktığımızda Kuzey Makedonya pazarı hala birçok açıdan bakir bir pazar niteliği taşımakta ve hemen hemen tüm sektörlerde önemli rekabet imkanları bulunmaktadır.

TÜRKİYE İMAJI ÇOK OLUMLU

Kuzey Makedonya’da Türkiye imajı çok olumludur. Bu olumlu ülke imajı, olumlu Türk malı algısını da desteklemekte, Türk malları; kalitesi, tasarımı ve uygun fiyatı ile beğeni toplamaktadır. Ülke pazarı tek başına değil, çevresindeki bölgenin potansiyeli ile birlikte değerlendirilmelidir.  Türkiye ile Makedonya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 7 Eylül 1999 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşmanın Onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 25 Temmuz 2000 tarih ve 24120 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Anlaşma 1 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir” dedi.

TÜRKİYE’YE POZİTİF AYRIMCILIK

Yabancı Yatırımlar ve İhracatı Teşvik Ajansı’ndan Igor Velevski ve Serbest Ticaret Bölgeleri Müdürlüğü’nden Elena Kostova’nın da sunumlarını yapmasının ardından konuşma yapan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Organizasyon ve Kamu İşleri Başbakan Müsteşarı Dr. Muhittin Kahveci, “Türkçe konuşuyorum çünkü ben Makedonyalı Türk’üm. Makedonya’da çok kültürlü bir etnik topluluk var. Makedonya genelinde multi etnik bir yapıda yaşamaktayız.  Hak ve hürriyetler konusunda Makedonya’da devlet okullarında ilkokul ve liselerde Türkçe eğitimi var. Aynı zamanda üniversitelerde belirli bölümlerde de Türkçe eğitim veren üniversitelerimiz var. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde Türk azınlığının olması aynı zamanda Türkiye’ye karşı pozitif bir ayrımcılık yapmamıza neden olmaktadır.

TÜRK YATIRIMCILARDAN İLGİ

Bilindiği üzere Türkiye’nin çok sıkı ve kültürel bağları bulunan ve Türkiye’nin hem yakın coğrafyası, hem gönül coğrafyası olan Balkanların tam kalbinde yer alan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, son yıllarda Türkiye’den gelen yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmış ve Türkiye’nin bölgedeki en önemli partnerlerinden biri olmuştur. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ikili ekonomik işbirliği son yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Ancak yine de ülkelerimiz arasındaki ticari işbirlikleri, var olan potansiyelin altında kalmaktadır. İkili ticarete baktığımızda ticaret hacminin Türkiye’nin ve Makedonya’nın lehine olmasına rağmen toplamda hedefimiz olan 1 milyar dolara doğru ilerlediğimizi ve bunu geliştirmek için her iki tarafın da daha çok gayret gösterdiği aşikardır.

YATIRIMCILARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Ülkelerimiz arasında dostluk ve yoğun diplomatik ilişkileri ve karşılıklı dayanışmayı ticaretimize de yansıtmamız ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Küresel ticaretin yavaşladığı, negatif büyümelerin gözlendiği ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde ülkelerin kendi aralarındaki işbirliklerinin kuvvetlenmesi her zamankinden daha önemlidir. Türkiye’nin özellikle ciddi iş tecrübesinin olduğu enerji, altyapı, inşaat ve sağlık alanında yapılacak işbirlikleri ile şirketlerin çok başarılı işlere imza atacağına  inanıyorum. Kuzey Makedonya hükümeti olarak her zaman yatırımcıların yanında olduğumuzu ve gereken her türlü desteği ve kolaylığı sağlayacağımızı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Konuşmalar ve  sunumların  ardından komite üyeleri, Kocaeli sanayiini ileri taşıyacak adımları ve sektörde yaşanan gelişmeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.