KSO Müşteri Bağlılığı ve Memnuniyetini Ölçme ve Beklentilerini Belirleme Anketi

Sayın Kuruluş Temsilcisi;

Anket; Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’na üye olan sanayi kuruluşları temsilcilerinin KSO hakkındaki algılamalarını ve memnuniyetlerini ölçmek ve KSO’dan bugünkü ve gelecekteki beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Söz konusu anketin doldurularak en geç 25 Temmuz 2014 tarihine kadar Odamıza gönderilmesi                                                     (E-mail: musteri@kosano.org.tr / Fax: 321 90 70) gerekmektedir. Ayrıca ankete web sayfamız (kosano.org.tr) aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

Anket formunun tam ve doğru şekilde doldurulması hususunda ilgi ve yardımlarınızı bekler, katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

  FORMU DOLDURANIN ADI SOYADI
  (yazılması zorunlu değildir)
  TEMSİL ETTİĞİ SANAYİ KURULUŞUNUN ÜNVANI
  TELEFON/FAX NO

  1. KSO'NUN TANINIRLIĞI

  1.1. KSO’nun adresini işaretleyiniz.
  1.2. KSO’nun Yönetim Kurulu Başkanı’nın adını işaretleyiniz.
  1.3. KSO’nun Logosunu İşaretleyiniz.

  1.4. KSO tarafından verilen yandaki hizmetlerden bildiklerinizi işaretleyiniz.

  2. GENEL İMAJ
  HİZMET ALDIĞINIZ KURUMUN;

  SİZCE KOCAELİ SANAYİ ODASI (KSO)'NIN PERFORMANSI
  KSO İLE KARŞILAŞTIRDIĞINIZDA BENZER KURULUŞLARIN PERFORMANSI
  2.1 Dürüstlük, şeffaflığı
  2.2 Esnek davranışı
  2.3 Sorunları önleyici yaklaşımı
  2.4 Yanıt vermesi
  2.5 Çevreye duyarlılığı
  2.6 Kültürel etkinlikleri
  2.7 Temsil yeteneği (lobicilik)
  2.8 Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları
  2.9 Sosyal imkanları (Sosyal tesis, Restoran, vb.)

  3. HİZMETLER
  KURUMUN SUNDUĞU HİZMETİN;

  Mali İşler Üye Hizmetleri Belge Hizmetleri Meslek Komiteleri İdari İşler İş Geliştirme Temsilcilikler İletişim Hizmetleri İnsan Kaynakları GENEL (KSO)
  KSO İLE KARŞILAŞTIRDIĞINIZDA BENZER KURULUŞLARIN PERFORMANSI
  3.1 Güvenilir olması
  3.2 Zamanında verilmesi
  3.3 Beklentinizi karşılaması

  4. İLETİŞİM
  KURUMUN SUNDUĞU HİZMET İLE İLGİLİ;

  SİZCE KOCAELİ SANAYİ ODASI (KSO)'NIN PERFORMANSI
  KSO İLE KARŞILAŞTIRDIĞINIZDA BENZER KURULUŞLARIN PERFORMANSI
  4.1 Kuruma ulaşabilirlik
  4.2 Çalışanlarla rahat iletişim kurabilmek
  4.3 Gerektiğinde üst yöneticilere ulaşabilmek
  4.4 İlgili kişiye doğru yönlendirilmek

  5. ÇALIŞANLAR
  KURUMUN SUNDUĞU HİZMETİ VEREN;

  Mali İşler Üye Hizmetleri Belge Hizmetleri Meslek Komiteleri İdari İşler İş Geliştirme Temsilcilikler İletişim Hizmetleri İnsan Kaynakları GENEL (KSO)
  KSO İLE KARŞILAŞTIRDIĞINIZDA BENZER KURULUŞLARIN PERFORMANSI
  5.1 Dürüstlük, nezaket ve anlayışı
  5.2 Verdiği hizmete yönelik bilgi birikimi
  5.3 Şikayetleri ele alması
  5.4 Müşterileri/üyeleri bilgilendirmesi

  6. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE BAĞLILIĞI

  6.1 İhtiyaç durumunda, aldığınız hizmeti yine KSO'dan almak ister misiniz?
  6.2 KSO'nun diğer hizmetlerinden yararlanmak ister misiniz? (Bakınız Soru 1.4)
  6.3 KSO ile çalışmanın ne ölçüde tavsiye edilebilir olduğunu düşünüyorsunuz?
  6.4 KSO ile çalışmak, aynı dalda faaliyet gösteren diğer Odalarla çalışmaya göre ne ölçüde avantajlıdır?
  6.5 Genel olarak düşündüğünüzde, KSO ile çalışmaktan ne ölçüde memnunsunuz?

  7. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE BAĞLILIĞI

  7.1 Odamız duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkında nasıl haberdar oluyorsunuz?
  7.2 Odamız duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkında nasıl haberdar olmak istersiniz?
  7.3 Odamız tarafından düzenlenen toplantı, eğitim, seminer programlarına ne sıklıkla katılıyorsunuz?
  7.4 Kocaeli Sanayi Odası'ndan beklentileriniz nelerdir? Lütfen belirtiniz.

  Anketi indirmek için tıklayın.