KSO, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Tarafından 26'ncısı Düzenlenen Kalite Kongresi'nin Etkinlik Sponsorluğunu Üstlendi

29 Kasım 2017

İstanbul’da 21-22 Kasım tarihlerinde düzenlenen 26. Kalite Kongresi, içinde bulunduğumuz dönüşüm çağında şirketlerin ayakta kalabilmeleri, pazar konumlarını koruyabilmeleri ve iyileştirebilmeleri amacıyla bu yıl ana temasını “Dönüşüme Liderlik” olarak belirledi.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun da katıldığı kongrede, KSO etkinlik sponsorluğunu üstlendi.

Açılış konuşmalarını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in yaptığı kongrede, iki gün boyunca şirketlere rehberlik edecek ilham verici birçok panel gerçekleşti.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı konuşmasında, “Teknolojinin yükselişi ve dijital dönüşümün baş döndürücü hızı, Endüstri 4.0 olgusunu çok bilinen ve konuşulan bir hale getirdi. Dönüşüm çağının, teknolojik gelişmelerden sosyal, kültürel, siyasi değişimlere, global ekonomik sistemdeki yeni yaklaşımlardan bölgesel politikalara kadar birçok alanı etkiledi.” dedi.

Pilavcı, içinde bulunulan çağda belirsizliğin yeni normal olarak kabul edildiğini, içinde bulunulan süreçte çeviklik, öngörü, hızlı karar alma, uygulama ve en önemlisi uyum sağlamanın kurumsal ve bireysel yetkinlikler listesinde üst sıralarda yer almaya başladığını kaydetti.

İki gün süren ve 2000’in üzerinde kişinin katıldığı kongrede; “Fütürizmden Realiteye: Dönüşen Dönüştüren Teknoloji”, “Değerlenen İnsani Yetenekler”, “Birleşmiş Milletler” Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Riskleri”, “Sürdürülebilirliğin Ana Faktörü Olarak Çalışan Güvenliği”, “İş Hayatında İyi Olma Hali: Ruhun Ergonomisi ve Mutluluk”, “Dönüşen Liderlik”, “Geleceğin İş Gücü”, “Avrupa’nın Dönüşen Yüzü-Dönüşüm ve Etkileri” ve “Yaşam Biçimi Olarak Kalite” gibi başlıklar altında gerçekleşen panel ve özel oturumlara birbirinden değerli konuşmacılar ve panelistler katıldı.

Paylaş