KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: "Büyüme ve Vergi Denklemini Uyumlu bir Şekilde Çözmeliyiz"

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Büyüme ve vergi denklemini uyumlu bir şekilde çözmeliyiz

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi ile toplanan vergilerin maksimize edilmesi arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmek üzere masaya yatırılması gerektiğini söyledi.

Büyümenin hızı kesilmeden vergi gelirlerinin artırılmasının nasıl mümkün olabileceğinin araştırılması gerektiğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu “Büyüme oranları gerilerken vergi tahsilat oranları artıyor. Bunun yanısıra gelir ve kurumlar vergisi gelirlerinde artış yetersiz kalırken dolaylı vergilerin ağırlığı giderek artıyor.” dedi.

-DOLAYLI VERGİ ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ

Türkiye’nin dolaylı vergi oranlarının düşürülmesini gündemine alması gerektiğine dikkat çeken Başkan Zeytinoğlu şöyle konuştu:

“Yılsonu büyüme tahminimiz yüzde 4. Bu arada 1990 yılından bu yana vergi gelirlerinin GSYH’ya oranı ve büyüme oranlarını karşılaştırdığımızda ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor.

Görüyoruz ki 1990’dan bu yana büyüme gerilerken, vergi oranı artıyor. 1990 yılında toplanan vergilerin GSYH’daki oranı yüzde 10 iken, bu oranın 2015’de yüzde 21’e çıktığını görüyoruz.

1990’da 45,4 milyon TL vergi toplanırken, 2015 yılında 407,5 milyon TL vergi toplandı. Oysa 25 yıl önce büyüme oranı yüzde 9’lardan bugün yüzde 4 seviyelerine geriledi. Acaba Türkiye maksimum toplayacağı vergiye mi ulaştı?

-DOĞRUDAN VERGİ ORANI DÜŞÜK

Vergilerdeki dağılıma baktığımızda; doğrudan vergi oranı yüzde 31,5’te kalmış. Bu oranı arttırmalıyız. Ancak dolaylı vergide bir iyileştirme yapılarak tabana yaymakta yarar var.

Bugün yüzde 68,5 olan dolaylı vergi oranının azaltılmasının hedeflere konması gerektiğini düşünüyoruz.”

YABANCI SERMAYE İLE BÜYÜME İLİŞKİSİ

Yabancı sermaye girişi ile büyüme arasında da bir korelasyon olduğuna dikkat çeken Başkan Zeytinoğlu, yabancı sermaye girişinin yavaşladığına işaret ederek;

“Diğer taraftan; doğrudan yabancı sermayenin GSYH’ya oranı ile büyümeye aynı tabloda baktığımızda öncelikle 2004 yılından itibaren ivmelenen yabancı sermaye yatırımlarının son 7 yıldır durağanlaştığını görüyoruz.

Geçen yıl Kasım ayında gerçekleşen AB-Türkiye Zirvesi zirve sonuçlarının yabancı sermaye yatırımları için bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz. Umarız bunun olumlu sonuçlarını bu yıldan itibaren görebiliriz.”

-İŞSİZLİK, BÜTÇE, İHRACAT, GÜVEN ENDEKSİ, KAPASİTE KULLANIMI,ENFLASYON

Makro ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Zeytinoğlu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na tahkim müessesine yönelik desteklerinden ötürü teşekkür ederken Kocaeli sanayicisinin savunma sanayiine yönelik birikimlerinin değerlendirilmesi için çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Zeytinoğlu şöyle konuştu:

“Kasım ayı işsizlik oranı yüzde 10,5 olarak gerçekleşti. Aslında sezonsal bir artış bekliyorduk. Yerinde sayması sevindirici oldu. İşgücüne katılma oranı yüzde 51,2 ile bir evvelki yılın üzerinde gerçekleşmesini de olumlu buluyoruz.

Yılın ilk ayında bütçede 4,2 milyar TL fazla verdik. Bütçe gelirleri yüzde 16,5 ile enflasyonun üzerinde arttı. Giderlerdeki artış yüzde 17 oldu. Burada giderler tarafında daha tutucu olmamız gerektiğine inanıyoruz.

2016 yılı Şubat ayında;  ihracat 10,8 milyar dolar olarak yüzde 3,1 arttı.

Şubat ayı ekonomik güven endeksi yüzde14,8 geriledi. Ekonomiye duyulan güven son iki aydır düşmeye devam ediyor.

Kapasite kullanımı geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan artarak yüzde 73,5 oldu. Kocaeli’de kapasite kullanımı ise yüzde 70,4 olarak gerçekleşti. limizde kapasite kullanımındaki düşüşün nedeni; iç ve dış piyasalardaki durgunluk ve belirsizliklere bağlı siparişlerdeki gerileme olarak belirlendi. Yaptığımız araştırma sonuçları önümüzdeki ay için de beklentilerin zayıf olduğunu gösteriyor.

TÜFE yıllık yüzde 8,78, aylık ise yüzde 0,02 düşüş olarak gerçekleşti. ÜFE kategorisinde ise yıllık enflasyon yüzde 4,47, aylık enflasyon ise yüzde 0,2 düşüş olarak gerçekleşti.

Önemli bir girdi olan enerji maliyetlerinin yağışlara bağlı olarak barajların dolmasıyla gerilediğini düşünüyoruz.

-TAHKİM İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ İMKAN

Tahkim; taraflar arasındaki hukuki ihtilafların, mahkemeye gitmeden, tarafların önceden belirleyebildiği hakemlerle çözümlendiği bir süreç.

24 Kasım 2014 tarih ve 29190 sayılı Resmi Gazete’de İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu yayınlandı. Kanuna bağlanması Tahkim konusunda firmalarımız için tereddütleri giderecek bir durumdur. Bu bakımdan Kanunla görev ve sorumlulukları belirlenen İstanbul Tahkim Merkezinin, bizler için bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

 Mahkemelerin yüksek miktarda harçlar alarak yürüttüğü davalar yıllarca sürüyor. Tahkim süreci ile az masrafla ve kısa bir sürede çözüme ulaşmak mümkün.

Yeri gelmişken, tahkim süreci ile bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir diğer konu da Uzlaştırma Müessesesidir.

Davanın ya da tahkimin bir ön aşaması gibi çalışıyorlar.

Yasal altyapısı yeni oluşturulan Uzlaştırma Prosedürü ile uzlaştırmacı avukatlar, tarafları bir araya getirip yargıya gidilmeden uzlaştırma çabası var.

İş dünyası olarak tüm bu girişimleri maliyet ve zaman kazandırıcı olduğu için destekliyoruz.

Buradan başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Tahkim Divanı’nın kurulmasına öncülük ettiği için ve ayrıca İstanbul Tahkim Divanı’na teşekkür ediyorum.

-SAVUNMA SANAYİ

İlimizdeki sanayi kuruluşlarının savunma sanayi ile iş yapabilme kapasitelerini geliştirmek üzere birtakım girişimlerimiz var. İlk olarak ASELSAN ile sanayicilerimizi SANTEK fuarında buluşturmuştuk.

Şimdi de Gölcük’te bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na firmalarımızın tedarikçi olabilmeleri için gayret sarf ediyoruz.

Geçtiğimiz ayın 15’inde “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tedarikçi Günü” etkinliğini düzenledik. Komutanlık yetkilileri devam eden projeleri ve yerlileştirilmesi planlanan malzeme ve ekipmanlar konusunda katılımcılara bilgi aktardı.

Şimdiki aşamada; bu bilgiler doğrultusunda tedarikçi olmak isteyen üyelerimiz ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığın yetkililerinin birebir görüşmelerini sağlayacağız. Bu kapsamda başvuruları almaya başladık.

Şu an 35 civarında firmamız Donanma Komutanlığı ile birebir görüşme talebinde bulundu.

Ayrıca aynı çalışmamızı eş zamanlı olarak ASELSAN ile birlikte de yapıyoruz.

Öte yandan ülkemizin Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü’ne (CERN) üyeliğinin başlaması ile ülkemizdeki firmalar CERN’de yapılan alım ve ihalelere katılma hakkı elde etti.

Bu kapsamda 26 Şubat cuma günü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla “Türk Firmalara CERN’de İş Fırsatları Semineri”ni  düzenledik.

Burada firmalarımız için ciddi fırsatlar var. Bu yeni pazarı değerlendirebileceğinizi düşünüyorum.