KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Haziran’da Sanayi Üretimindeki Sıçramayı Değerlendirdi.

7 Ağustos 2015

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; Üretimdeki Artış Memnuniyet Verici

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu haziran ayında sanayi üretiminde yüzde 5.5 artış olmasının sevindirici olduğunu belirterek son aylarda üretimdeki artışın süreklilik kazanma eğilimine girdiğini söyledi.

Yüzde 5.5’lik üretim artışının korunması gereken bir düzey olduğuna işaret eden Ayhan Zeytinoğlu: “Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre dayanıklı tüketim malı üretiminde yüzde 15, sermaye malı üretiminde yüzde 9.9, imalat sanayi üretiminde yüzde 6.9 artış var. Göründüğü kadarıyla sanayici ihracatın yanısıra canlanma eğilimindeki iç pazarı da değerlendirmek istiyor.” dedi.

İmalat sanayi içinde kayda değer artışlar yaşandığını vurgulayarak “Petrol ürünleri üretiminde yüzde 59.5, eczacılık ürünlerinde yüzde 28.8, ana metal sanayinde yüzde 9.1, motorlu kara taşıtlarında yüzde 10,2, diğer ulaşım araçlarında yüzde 25.1, mobilya sektöründe yüzde 16.7, makine ekipman kurulunda yüzde 41.3, gibi artışlar var. Bazı sanayi dallarında konjonktür ve mevsim dışı üretim artışlarının olması sevindirici. Çeşitli sektörlerdeki bu canlılığın sanayinin bütününe yayılması, ekonominin geneli açısından önem arzediyor.  Bu artışın önümüzdeki süreçte büyümeye katkısı olacağını düşünüyorum. Hükümetin biran önce kurulması da bu katkıyı destekleyecektir” şeklinde konuştu.

Paylaş