KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Üretim Reform Paketi Üretimin Önündeki Engelleri Ortadan Kaldıracak"

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından açıklanan ve TBMM’ye getirilen 77 maddelik Üretim Reform Paketi’nin Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek pakette yer alan önlemlerin bir an önce uygulamaya alınmasını istedi.

“Üretim reform paketi, üretimin önündeki engelleri kaldıracak” şeklinde konuşan Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye için yüksek katma değerli üretimin ihracat ve büyüme açısından önemine dikkat çekti.

“Pakette yapılan düzenlemelerin birçoğu uzun zamandır takip ettiğimiz konular olup reform niteliğindedir. Türkiye Odalar Birliği camiası olarak büyük katkı verdiğimiz bu paketi genel olarak olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.

-SANAYİCİLER ÜZERİNDEKİ YÜKLER KALDIRILIYOR

Başkan Zeytinoğlu şöyle konuştu: “Yeni reform paketi ile birlikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden yüzde 2’lik TRT payı alınmayacak ve aynı belgeye sahip sanayiciler, emlak vergisi de ödemeyecek olması memnuniyet vericidir. Sanayicinin üzerinde büyük yük olan bu uygulamaların kaldırılması için uzun yıllardır girişimde bulunmuştuk.

Yeni pakette Organize sanayi bölgelerine ilişkin de birçok olumlu düzenleme bulunmaktadır. OSB’lerde arıtma tesisinin zorunlu tutulması ve OSB’lere Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları kurma hakkı getiriliyor olmasını olumlu değerlendiriyoruz.

Diğer taraftan yeni pakette OSB’lere demiryolu bağlantısı sağlanacak. Yük taşımacılığında ilimizdeki limanlar ve OSB’lerin hiçbirinin demiryolu bağlantısı yok. Türkiye genelinde 300 OSB’nin sadece 8 tanesinde demiryolu bağlantısı var. Yaygın demiryolu ağlarının ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı verecektir. OSBÜK OSB’lerin bir üst kuruluşudur. Yeni paket ile OSBÜK’e özel hukuk tüzel kişiliği verilerek, OSBÜK’ün kurumsal yapısı güçlendirecektir.

Mesleki eğitime yapılan yatırımları çok önemsiyoruz. OSB içindeki meslek yüksek okullarında okuyan her bir öğrenci için eğitim desteği verilerek sadece meslek lisesi öğrencileri için verilen desteğin meslek yüksek okulu öğrencilerine de verilmesine olanak sağlamaktadır.

-EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ YERİNDE 

Yıllardır söylediğimiz ve üretim yapan sanayiciden alınmasını istemediğimiz, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaf tutulacak olması son derece önemlidir.

Pakette üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik de birçok düzenleme var. Bu düzenlemeler Ar-Ge projelerine odaklanmamıza önemli katkı sağlayacaktır. Kaynak bulamadığı için kurulamayan Teknoloji Transfer Ofisi sayısını artıracaktır. Fen bilimleri ve mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerimizin uzun süreli uygulamalı eğitim almalarına olanak sağlayan yeni düzenleme eğitimleri boyunda sektörden uzak kalan öğrencilerimizin sektöre yakın olmalarını sağlayacaktır.”

-DİĞER ÖNLEMLER

Üretim Reform Paketi’nde yer alan diğer önlemler hakkında da bilgi veren Ayhan Zeytinoğlu:

“OSB’lerde sanayi parseli birim fiyatının bir üst limit getirilecek. Yatırımcılar tapularını teminat olarak gösterebilecekler. Sanayi parselinde 3 yıldan fazla yatırım yapılmamış ise bu parseller geri alınarak başka girişimciye verilecek.

*Yurtdışında OSB kurma imkanı getirildi

*OSB, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için uygun sanayi alanları belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapısını yapmak için Sanayi Bakanlığı yetki aldı.

*Yerli üretim destekleri artıyor. Yerli üreticiye %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getiriliyor.

*Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden izin alma zorunlulukları kaldırılıyor.

*Planlı sanayi alanları için ot bedeli kaldırılıyor.

*Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaf tutulacak.

*OSBÜK’e özel hukuk tüzel kişiliği verilerek kurumsal yapısı güçlendirilecek. Tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve belirlenen aidatı ödemeleri zorunlu tutuluyor.

Türkiye Odalar Birliği camiası olarak büyük katkı verdiğimiz bu paketi genel olarak olumlu değerlendiriyoruz. Ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

-MAKRO GÖSTERGELER

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu makro ekonomik göstergelerdeki gelişmeleri de değerlendirdi:

Nisan ayı kapasite kullanım oranı  bir önceki aydan 1,7 puan, bir önceki yıldan 1,4 puan fazla yüzde 78,4 oldu.

Nisan ayında kapasite kullanım oranı istatistiklerinin ağırlıklandırma yönteminde değişiklik yapıldı. Bu değişiklik oranların yükselmesine neden oldu.

Kocaeli sanayi kuruluşlarının mart ayı kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,3 puan,  geçen aydan  0,7 puan fazla olarak yüzde 71,4 olarak gerçekleşti.

Firmalarımızın yüzde 63’ü kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını belirtti.

Otomotiv, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite oranları, ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Sezonsal olarak artışların devam edeceğini bekliyoruz.

-DIŞ TİCARET

İhracat nisan ayında yüzde 7,4 artışla 12,8 milyar dolara çıktı. İthalat ise yüzde 9,6 artışla 17,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık ihracatımız 146,6 milyar dolar ile artış eğiliminde.

Bu arada ihracata en büyük katkı yine otomotiv sektöründen geldi. Birleşik Arap Emirliklerine olan ihracatımız geçtiğimiz kasım ayından bu yana artıyor.

BAE 2014 yılı nisan ayında toplam ihracatımızdan yüzde 3,4 pay alırken, 2017 yılında yüzde 7,9 pay aldı.

Bunun sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. Mevcut ve güçlü pazarlarımızın da korunması gerektiğini düşünüyoruz.

İlimiz ihracatı yüzde 16 artışla 1,6 milyar dolar oldu. En fazla artış gösteren sektörler otomotiv, kimya, tekstil, çelik, madencilik ve savunma havacılık sanayi

İthalat ise yüzde 9 artışla 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 2,8 arttı.

Dayanıklı tüketim malları üretimindeki yıllık yüzde 13,1 artış dikkat çekicidir. Bu talep canlanmasına işaret ediyor.

ÖTV indirimlerinin uzatılması, vergisel indirimler ve istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması, sanayi üretiminin canlanmasına olumlu katkı sağladı.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyümesinin yüzde 3’ü aşabileceğini tahmin ediyoruz.

-ENFLASYON

Yıllık TÜFE yüzde 11,29, aylık  yüzde 1,02 olarak gerçekleşti.

Yıllık ÜFE yüzde 16,09 aylık yüzde 1,04) olarak gerçekleşti.  Enflasyondaki artışın nedeni kur ve gıda fiyatlarındaki artış

İmalat sanayinde yıllık fiyat artışı yüzde 18,27 ile  oldukça yüksek seviyede.  Bu artış üretici fiyatlarındaki genel artışın üzerinde.

Sanayicilerin maliyetlerindeki artışı fiyatlara yansıttığı görünüyor.

Dövizdeki düşüş ile bundan sonra enflasyonda gerilemenin başlayacağını bekliyoruz.

-CARİ AÇIK

Yıllık cari açık 33 milyar dolara geriledi. Cari açığımız yüksek olmasına rağmen, 33 milyar dolarlık seviyeyi olumlu değerlendiriyoruz. Düşüşün bir trende dönüşmesini bekliyoruz.

Cari açıkta istikrarlı bir düşüş için ihracat gelirlerindeki artışın süreklilik kazanması gerekiyor.

Bunun için orta vadede TL’nin değerlenmesini istemiyoruz.

Geçen yıldan bu yana turizm gelirlerinin yeteri kadar katkısı yok.

Mart ayında hizmetler sektörünün katkısı 672 milyon dolar ile geçen yıl ile hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti.

Oysa; 2015 yılı mart ayında bu yılın 1,5 katı ve 2014 yılında ise 1,8 katı fazla katkı vermişti.

Ayrıca; Mart ayında döviz rezervlerindeki gerilemeye dikkat çekmek istiyorum.

Rezervlerde azalma varsa, sıkıntı var demektir. Bunun geçici bir durum olmasını temenni ediyoruz.