KSO’da 2018 Yılının ilk Meclis Toplantısı Yapıldı

17 Ocak 2018

Kocaeli Sanayi Odası’nın 2018 yılının ilk Meclis Toplantısı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısında Ares İnovasyon  Arge Yazılım Hizmetleri Yüksek Bilgisayar Mühendisi ve İş Geliştirme Müdürü Nahit KARAKÜLAH,  “Akıllı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” konulu sunum yaptı.

Konuşmasının ilk bölümünde aylık faaliyet Raporunu sunan Başkan Zeytinoğlu, 2014′ten sonra tarihin en yüksek ihracatına ulaşıldığını belirterek, “157,1 milyar dolar ihracat ile OVP hedefini aştık. Bundan sonraki süreçte artışların devamını bekliyoruz. Ancak sıkıntımız ithalatın daha fazla artmış olması. İthalat artış hızının İhracat artış hızının önüne geçmesinden dolayı dış ticaret açığı yüzde 37,5 arttı. Üretimimizde ithal girdi yüksek. Üretmek için ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Ocak-aralık döneminde ara malı ithalatı yüzde 27,9 arttı. Burada ara mallarını ithal etme sebeplerimizi inceleyip, bu ürünlerin ülkemizde üretilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Kocaeli’nin dış ticarette dünya sıralamasında 58. sıraya yükseldiğini belirten Zeytinoğlu, “2017 yılında 23,1 milyar dolar ihracat ile tarihi rekor kırdık. Türkiye ihracatının yüzde 14,7’sini, ithalatın yüzde 20,3’ünü karşıladık. 70,6 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile de ülkemiz dış ticaretine yüzde 18,1 katkı verdik.” dedi.  Kocaeli ihracat şampiyonunun yine otomotiv sanayi olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Kocaeli otomotiv ve yan sanayinin toplam ilimiz ihracatındaki payı yüzde 46,1’e yükseldi. 2016’da yüzde 45,6 idi. İkinci sırada yer alan kimya sanayi ise geçen seneye göre payını yüzde 29.5’tan yüzde 31,1’e yükseltti.” dedi.

Kapasite kullanım oranının hem Türkiye genelinde hem Kocaeli’de geçen yılın üzerinde tamamlandığını belirten Zeytinoğlu, “Bu artışla 15 Temmuz darbe girişiminin izlerinin silindiğini görüyoruz. Artışların üretime, ihracata ve büyüme oranlarına da olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi.

İşsizlik oranının ekimde yüzde 10,3 olarak geçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, “İşsizliğin gerilemesinde Kredi Garanti Fonunun ekonomiye verdiği katkının ve istihdama yönelik teşviklerin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Nitekim ocaktan bu yana, geçen yıla göre istihdam edilen kişi sayısında artan bir ivme olduğunu memnuniyetle görüyoruz. ” dedi.

Zeytinoğlu aralık ayı bütçe rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Aralık’ta gelirlerin yüzde 21,6, giderlerin ise yüzde 5 artmasıyla OVP’nin altında bütçe açığıyla yılı tamamladık. 15 Temmuz kalkışmasının yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak ve büyümeyi desteklemek üzere ekonominin canlanması için gösterilen çabalar bütçe açığını artırdı.” dedi. (KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun tam konuşma metni içn tıklayınız.)

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yıllık faaliyet sunumunda, “Ülkemiz jeopolitik risklerden en fazla etkilenen ülke olmasına rağmen, üçüncü çeyrekte gösterdiği yüzde 11,1’lik büyüme performansı ile en hızlı büyüyen ekonomiler içerisinde yer aldı. Son çeyrekte de beklenen makul bir performans sonucunda, büyüme anlamında dünyayı solladığımız bir yılı geride bırakmış olacağız. Yılın tamamını yüzde 7’lik büyüme ile kapatacağımızı bekliyoruz. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Kocaeli sanayisi de 2017 yılında önemli başarılara imza attı. İlimiz ihracatı 2017 yılında 23 milyar doları geçerek rekor kırdı. Dış ticaret hacminde dünya sıralamasında 58. sıraya yükseldi. Aynı şekilde kapasite kullanım oranlarında da geçen yılın üzerinde bir performans sergiledik. İlimiz ekonomik faaliyetlerindeki bu canlanma sanayicilerimize de moral ve motivasyon oldu. Biz de Kocaeli Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak destek olmaya çalıştık. Önümüzdeki dönemde de Kocaeli’ni hak ettiği konuma taşımak noktasında bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Üyemiz sanayi kuruluşlarının rekabet güçlerini artırabilmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla yıllardır süregelen, bir kısmı gelenekselleşen hizmetlerimiz ve kamusal görevlerimiz dışında 2017 yılında birçok proje ve çalışmaya imza attık.” diyen Zeytinoğlu, “2017 yılında odaklandığımız temalar; “ilimizde savunma sanayini yerlileştirme, mesleki eğitim, ulaşım altyapısını güçlendirme ve bölgemizin ticaret hacmini artırma” oldu. ” dedi.

Zeytinoğlu konuşmasının sonunda 2017 yılı içerisinde yapılan faaliyetleri özetledi. (KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yıllık faaliyet raporuna yönelik konuşmasına ulaşmak için tıklayınız.)

Meclis Toplantısı sonrası ARES İnovasyon Ar-Ge yazılım Hizmetleri Yüksek Bilgisayar Mühendisi İş Geliştirme Müdürü Nahit Karakülah, Akıllı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi ile ilgili bilgiler vererek, “A-İSG İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini yerine getiren yapay zeka tabanlı yazılımdır. İş kazalarını azaltarak kurumların zamansal, finansal ve yaşamsal kayıplarını en aza indirmeyi hedefler. Bu yazılım kapsamında iş yeri ortam değerlendirmesi, risk analizi, önlemleri, olay yönetimi, eğitim, uygunsuzluk denetimi, sağlık, acil durum eylem planı, personel yönetimi gibi çalışmalar gerçekleştirilir. A-İSG, İş sağlığı ve güvenliği uzmanı gibi değerlendirmeler yapar. Alınması gereken önlemleri önerir. İSG süreçleriin zamanında, hızlı, doğru ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesini sağlar. İsteğe bağlı özelleştirilebilir ve ek modüller eklenebilir yapıdadır.” dedi.

Paylaş