KSO’da “Nitelikli Mesleki Eğitim Projeleri” ve “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

10 Mart 2017

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu , “Nitelikli Mesleki Eğitim Projeleri” ile 2017 yılı içerisinde yapılacak “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” konusunda basın toplantısı gerçekleştirdi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun düzenlediği basın toplantısına, 24. Meslek Komitesi Başkanı Yusuf Ziya Kasım, 24. Meslek Komitesi Üyesi Yunus Çiftçi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkan Vekili Cem Bayrak, KOÜ Öğretim Üyesi Proje Tasarım Raporu Editörü Yrd. Doç. Dr. Bilsen Bilgili, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu,  Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kadir Yalçın, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu, Kocaeli Sanayi Odası Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Belge Sorumlusu Tufan Katırcı, Kocaeli Sanayi Odası İş Geliştirme Uzmanı Dila Denizhan Cengiz katılım gösterdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) sosyal tesislerinde düzenlenen toplantısında, “Nitelikli Mesleki Eğitim Projeleri” ile 2017 yılı içerisinde yapılacak “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Toplantısı”, katılımcıların ele aldığı önemli konu başlıkları altında değerlendirildi. İlk olarak Kocaeli’de yaşanan istihdam sorununu ele alınan heyet, kamuoyuna önemli bilgiler verdi. İşsizlik ve eğitimin reformlaşması gerektiğini ifade eden temsil kurulunda yer alan isimler, Kocaeli’nin bu konuda atak yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İşsizlik hala en temel sorun olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan sanayi kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunları da biliyoruz. Kocaeli’de artan istihdama rağmen, meslek okullarının bu talebi karşılayamamasından endişe ediyoruz. Yıllardır burada yapısal bir sorun olduğunu dile getiriyoruz. Kocaeli’nin mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımlarını, İtalya’nın bir şehri olan Torino ile karşılaştırdık. Torino; Kocaeli gibi bir sanayi kenti. Sanayinin sektörel gelişimi de İlimize çok benziyor. Kocaeli’nin sadece imalata yönelik alanlardaki mesleki eğitim düzeyinin, Torino’nun çok gerisinde kaldığı gördük.” dedi.

Kentteki öğrenci konusuna da değinen Zeytinoğlu, “Son beş senedeki trendlerde ilimizde imalat alanlarında öğrenci sayısının giderek azaldığını gördük. Diğer taraftan, meslek liselerinin öğretmenleri, öğrencileri, veliler, sanayiciler, kursiyerlerle sahada yaptığımız alan araştırmasında ve anket çalışmalarında Mesleki ve teknik eğitimin imajının olumsuz olduğunu, Öğrencilerin yetkinlik ve yeterlilik kapasitelerindeki yetersizliği, Öğretmenlerin gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlayamadıklarını, Meslek liselerimizin fiziki alt yapılarının yetersizliği ve Mesleki eğitimin en önemli ayağı olan staj programlarının çoğunlukla amacına uygun gerçekleştirilemediğini belirledik.” şeklinde konuştu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Mesleki farkındalık sağlamak amacıyla, sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafından verilen seminerde,  uygulama öncesi öğrencilerin tutum ortalaması 3,66, seminer uygulaması sonrası ise öğrencilerin tutum ortalamaları 4,52, Seminer öncesi öğrenci velilerinin tutum ortalamaları 3,21, seminere katılım sonrasında  4,43’e yükselmiştir. Her iki grupta da seminerlerin etkisinin yüksek olduğu ve yüksek bir skaladaki ortalamanın ciddi artış gösterdiği görülmüştür.

Meslek Okul Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Bilgilendirme Uygulamasında Öğretmenler, güncel teknolojileri takip ederek, öğrencilerini yeni teknolojiler hakkında bilgilendirmeleri için TOSB içerisinde otomotiv sektöründe üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde bilgilendirilmişlerdir. Teknoloji uygulaması öncesi öğretmenlerin tutum ortalaması 2,24, Uygulaması sonrası ise 4,10 olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

Toplantıda, 24. Meslek Komitesi Üyesi Yunus Çiftçi, KOÜ Öğretim Üyesi Proje Tasarım Raporu Editörü Yrd. Doç. Dr. Bilsen Bilgili, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu’da “Nitelikli Mesleki Eğitim Projeleri” hakkında düşüncelerini aktardılar.

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

Nitelikli Mesleki Eğitim Projeleri sunumu sonrasında ilimizde 1995 yılından bu yana Kocaeli Sanayi Odası’nın üstlendiği, “Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonun amaçları KSO Başkanı Zeytinoğlu tarafından vurgulandı. Çevrenin korunması ve gelişimine katkıda bulunmasıyla başlayan çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek, değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek, çevre konusundaki farkındalığı ve bilinci artırmak, bu kapsamdaki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek ve teşvik etmek olarak sıralandı.

Bu yıl 23. düzenlenecek olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri başvurularının başlamış olduğunu da hatırlatan başkan Ayhan Zeytinoğlu, son başvuru tarihinin 24 Nisan 2017 olduğunu belirtti. Ödül yönetmeliğine ve başvuru formlarına Kocaeli sanayi odası resmi web sayfasından erişebileceklerini söyleyen Zeytinoğlu, “Çevre ödülleri organizasyonuna katılım şartları ve organizasyon ile ilgili bilgiler yönetmelikte ayrıntılı olarak yer alıyor. Ödül alan işletme, 2 yıl süresince ödül logosunu kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkı elde edecek. Ayrıca ödül alan firma, İZAYDAŞ’a verecekleri atıkları konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılacak.” dedi.

Paylaş