KSO’da Toprak Kirliliği Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

26 Şubat 2018

Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile KSO konferans salonunda “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı” sanayi kuruluşları temsilcileri ve çevre görevlilerinin katılımı ile düzenlendi.

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Muzaffer Şentürk,’ün ilgili yönetmelik kapsamındaki yükümlülükler ve prosedürler hakkında sunum yaptığı toplantıda Şentürk firma denetimlerine başlandığı bilgisini de paylaştı.

Bilindiği üzere söz konusu yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir. Yönetmeliğin Ek-2, Tablo 2’de yer alan faaliyetleri yürüten mevcut faaliyet sahipleri ile yeni başlayacak faaliyet sahipleri Ek-3’de yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formunu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Paylaş