KSO’dan ‘Enerji Verimliliği ve Yeşil Mutabakat’ semineri

3 Mart 2022

Kocaeli Sanayi Odası, üyelerine yönelik bilgilendirme seminerlerine bir yenisini daha ekledi. ‘Enerji verimliliği ve Yeşil Mutabakat’ konulu seminere ilgi büyük oldu

 

 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), yeni dünya düzenini şekillendiren enerji verimliliği ve AB Yeşil Mutabakatı’na dair eğitimlerini sürdürüyor. Üyelerine yönelik bilgilendirme seminerlerini hızlandıran KSO, VAT Enerji işbirliği ile ‘Enerji Verimliliği ve Yeşil Mutabakat’ konulu bir seminer düzenledi.  Online olarak gerçekleşen seminere ilgi yoğundu. KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi’nin açılış konuşması ile başlayan seminerde; VAT Enerji Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Altuğ Karataş ‘Yeşil Mutabakat Ve Enerji Verimliliği Fırsatları’, VAT Enerji Hizmetleri A.Ş. Satış Müdürü Gökay Çomoğlu ‘Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Finansman Çözümleri’, Grundfos Kıdemli Satış Müdürü Murat Emir ‘Pompa Sistemlerinde Enerji Verimliliğinde Yenilikçi Uygulamalar’, QSI Belgelendirme Hizmetleri Genel Müdürü Okay Kayhanlı ise ‘Yeşil Mutabakat Süreci, Sınırda Karbon Vergisi ve Döngüsel Eylem Planı’ başlıklarında önemli sunumlar gerçekleştirdi.

ÇEVRE VE İKLİMİN KORUNMASI İÇİN…

Online seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren KSO Genel Sekreteri Turabi şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi enerji verimliliğinin sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rolü bulunmaktadır. Sadece kaynakların kıt olması ve fosil enerji yakıtlarının fiyatlarının yükselmesi nedeniyle değil, aynı zamanda çevrenin ve iklimin korunmasından dolayı da enerji kullanımının verimli hale getirilmesine ihtiyaç var. Enerji verimliliğinin; sera gazı emisyonları, enerji güvenliği, kamu bütçesi, istihdam, endüstriyel verimlilik, sağlık ve refah olmak üzere birçok alanda kazanımları söz konusu. Bu nedenle enerji verimliliği için çeşitli önlemlerin alınması zorunluluğu doğmakta.  Bu önlemler; yasal düzenlemeler, kurumsal yapı, yatırım, teknoloji (üretim, enerji tüketen cihazlar), bilinçlendirme faaliyetlerini içermektedir.

DÜNYA TİCARETİ ŞEKİLLENİYOR

Bildiğiniz üzere AB de 2050 yılında karbon nötr kıta olma hedefi doğrultusunda ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ olarak adlandırılan politikayı benimsedi. Bu kapsamda, yeşil mutabakata uyum sağlayacak birçok tedbiri de uygulamaya başladı. Dünya ticareti de artık Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şekillenmekte. Sınırda karbon vergisi düzenlemesi getiren mutabakat aynı zamanda, başta enerji olmak üzere pek çok sanayiyi de ticari engelle karşı karşıya bırakacak.  Diğer yandan Yeşil Mutabakat çerçevesinde; binalar, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi pek çok alanda sürdürülebilir politikalar oluşturulması ve yeni teşvik düzenlemeleri getirilmesi planlanmakta. Ticaret Bakanlığımızın yayınladığı ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda da ‘Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması’ oluşturulması eyleminin tanımlanmasıyla, bu çalışmalar desteklenmektedir.

ÜYELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Dolayısıyla, enerji verimliği politikaları ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar bu süreçte daha da fazla önem kazandı.  Enerji verimliğine yönelik çalışmalar da bu sürecin bir parçası olup TOBB ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği içinde faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Biz de Kocaeli Sanayi Odası olarak enerji verimliliği konusunda firmalarımızı desteklemek için çalışmalar yapmaktayız. ‘Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı Çağrısı’ kapsamında AB hibe desteği almaya hak kazandığımız ‘Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirilmesi’ başlıklı projemiz odamız koordinatörlüğünde ve Walloon Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile yürüttük. Proje kapsamında, enerji kayıplarını ve potansiyel enerji tasarruflarını belirleyebilmek amacıyla KSO üyesi 20 firmaya ön, 10 firmaya ise detaylı enerji etüdü yaptık.

SEMİNERLER DEVAM EDECEK

Oda olarak kurumsal kapasitemizi arttırmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası’nda ‘Enerji Yönetim Sistemi’ni kurarak belgelendirdik.  Enerji verimliliği ve enerji yönetim sistemi konularında farkındalığın arttırılması amacıyla; yönetim sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri, endüstriyel tesislerde enerji verimliliği odakları konularında bir dizi seminer gerçekleştirdik.  Önümüzdeki süreçte de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve VAT Enerji Hizmetleri ile enerji verimliliği hakkında bilgilendirme seminerlerimiz devam edecek. Sözlerime son verirken seminerin düzenlenmesine katkı veren VAT Enerji Hizmetleri ekibine teşekkür ediyorum.” Konuşmanın ardında güncel ve yürürlükteki enerji verimliliği mevzuatı çerçevesinde endüstriyel işletmelerde gerçekleştirilen enerji verimliliği etütleri ve teşvik mekanizmaları anlatıldı,  bütüncül bakış açısıyla enerji yönetimi ve ek olarak yeşil mutabakat kapsamında karbon ayak izi hesabı konuları katılımcılarla paylaşıldı.