KSO’ya Akreditasyon Sistemi kapsamında “Geliştirme Ziyareti” yapıldı

9 Eylül 2016

Oda Sisteminin iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılmasını, Odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemi;  Eurochambres ve İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamaları da dikkate alınarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modeli olarak TOBB tarafından geliştirildi.

2005 yılına kadar İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile desteklenen Oda Akreditasyon Sistemi 2008 yılında Borsalarında sisteme dahil edilmesiyle genişleyerek Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi haline dönüştü. Oda/Borsaların üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi için fırsat oluşturan Akreditasyon Sistemi; Oda/Borsaların yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmasında öncü rol üstleniyor.

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları; eğitim faaliyetleri, Geliştirme Ziyaretleri ile Belgelendirme, Belge Yenileme ve Takip Denetimleri süreçlerinden oluşuyor. Söz konusu süreçler, Odaların kapasite artırımına yönelik çalışmalarının ve kaliteli hizmet anlayışıyla yürüttükleri faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir yere sahip.

Bugüne kadar 11 dönemde 225 Oda/Borsa bu kapsamda akredite edildi. Kocaeli Sanayi Odası ise 1. dönemde (2002 yılında) TOBB Akreditasyon Sisteminden en yüksek ikinci puanı alarak akredite oldu. Denetimler 3 yıllık periyotlar halinde yapılmakta olup bu kapsamda en son denetim 2014 yılında gerçekleştirildi. Denetim sonucunda Kocaeli Sanayi Odası “A seviye (mükemmel) Oda” konumunu korudu.

2017 yılında Belge Yenileme sürecine girecek olan KSO’ya 05-06 Eylül tarihlerinde denetim öncesi  “Geliştirme Ziyareti” yapıldı. Geliştirme Ziyaretleri; Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında “Belge Yenileme Denetimi” öncesinde yerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti sunularak rehberlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile gerçekleştiriliyor. TOBB tarafından yetkilendirilen Türk Loydu Baş Denetçisi Şehnaz Nalbant tarafından yapılan ziyarette, KSO’nun süreçleri, faaliyetleri ve etkinlikleri incelendi. Herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediği ziyaret başarılı bir şekilde tamamlandı.

Paylaş