KSTK Duyurusu Hakkında (Atık ve  Atıksu Yönetimi, Kağıt ve Ahşap Üretimi  ve İşlenmesi Sektörleri) Hk.

9 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; Bilindiği üzere, Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı  (KSTK) Yönetmeliği 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu bağlamda, KSTK  Yönetmeliği’nin  “Tesisin  KSTK  sistemine  kayıt  olması”  başlıklı  8’inci maddesi  ile “Yürürlük”   başlıklı   26’ncı  maddesi  çerçevesinde;  Yönetmeliğin  Ek-1’inde   yer  alan faaliyetlerden ana faaliyeti “Atık ve atıksu yönetimi” ve “Kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi” sektörleri altında yer alan tesislerin  KSTK  Sistemi’ne  kayıt  işlemleri,  4  Aralık  2023  tarihinden  itibaren, Çevre Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığı  Çevvresel  Etki  Değerlendirmesi,  İzin  ve  Denetim  Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.

KSTK  Sistemi’nin  üçüncü  kayıt  dönemine  yönelik  “Bilgilendirme  ve  Duyuru  Metni” Genel Müdürlüğümüz  internet  sitesinin  “Haberler”  bölümünde  ve  KSTK  internet  sitesinin  “Duyurular” bölümünde yer almaktadır. Ana faaliyeti  “Atık  ve  atıksu yönetimi”  ve  “Kağıt  ve  ahşap  üretimi  ve  işlenmesi” sektörleri altında    yer    alan    tesisler,    4    Aralık    2023    ile    4    Haziran    2024    tarihleri    arasında    Bakanlığa başvurularını yapacak ve kayıt başvurusu onaylanan tesisler 2024 yılı kirletici salım ve taşıma verilerini, 2025 yılında Mart ayı sonuna kadar elektronik olarak raporlayacaklardır.

Bilgilerinize sunarız.