Küba Biohabana 2024 Bilim ve İş Etkinliği Hk.

5 Şubat 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Biohabana 2024 bilim ve iş etkinliğinin 1-5 Nisan 2024 tarihlerinde Havana’da düzenleneceği belirtilerek, söz konusu etkinlik hakkında bilgiler içeren örneği ekli doküman iletilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız