Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Tanımayan Ölçütlerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı hk.

31 Temmuz 2012

Sayın Üyemiz,
İlgi: TOBBun  24.07.2012 tarihli ve 511 / 16185 sayılı yazısı,
 İlgide kayıtlı yazıda, 13/01/2011 tarihinde Türkiye büyük Millet Meclisinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1522 nci maddesinin birinci fıkrası; “Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun görüşleri alınarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler bu Kanunun ilgili tüm hükümlerine uygulanır.” hükmü gereğince, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Tanımlayan Ölçütlerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” hakkındaki Odamız görüşleri istenilmektedir.
Söz konusu yönetmelik taslağı aşağıda verilmiş olup, Taslağa ilişkin görüşlerinizin en geç 3 Ağustos 2012 tarihi mesai bitimine kadar odamıza iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Yönetmelik Taslağı için   tıklayınız…
 
Paylaş