“Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlemelerinde Özellikli Konular” Semineri Kayıt Formu