Kütahya Zafer OSB hk.

6 Temmuz 2020

Sayın Üyemiz,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Odamıza gelen yazıda, ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmak üzere özellikle büyük ölçekli yatırım alanlarının üretilmesinde zorluklar yaşandığı ve bu sorunun çözümüne katkı sunmaya yönelik 2017 yılında kuruluş süreci
tamamlanan ve altyapı çalışmalarına başlanan Kütahya Altıntaş Zafer OSB’nin (Zafer
OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından altyapı katılım bedelinin
güncellendiği bilgisi aktarılmıştır.

Gelen yazıda aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir.
Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki yol, kanalizasyon, temizsu, yağmur suyu, iletişim ve elektrik altyapısının; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marifetiyle yapımıyla ilgili olarak yapılan kredi başvurusunun uygun mütalaa edilerek yatırım programına alınması ve 9 Şubat 2018 tarihli resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren” Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik” kapsamında, Altıntaş ilçemizin 4’üncü kademe teşvik bölgesinde yer alması sonucu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile mahsuplaşma yapılabileceği için;

– Hali hazırda uygulanan 55,00 TL/ m² altyapı katılım bedelinde % 51 oranında indirim uygulanarak, OSB İmar Planı 1’inci etabındaki tüm parsellerin alt yapı katılım bedelinin 2020 yılı için 27,00 TL/ m² olmasına,

– Tahsise müteakip altyapı katılım bedelinin %25’nin peşinat olarak alınmasına, kalan %75 ‘lik kısmının 6 ‘şar aylık vadeler halinde 4 eşit taksitle tahsil edilmesine,

– Altyapı katılım bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda 24,00 TL/ m²
uygulanmasına, 11 Haziran 2020 tarihli OSB Müteşebbis Heyet toplantısında karar verilmiştir.

Kütahya Altıntaş Zafer OSB;
– Kütahya merkezine 32 km., Afyonkarahisar ve Uşak illerine de ortalama 55 km.
mesafede,
– Kütahya Zafer Havalimanının karşısındadır ve Ankara-İzmir otobanı, OSB yakınından
geçmesi,
– OSB alanı arazi yapısının düz olması nedeniyle hafriyat maliyetinin çok çok düşük düzeylerde olacağı yada hiç olmayacağı, tahsis edilecek arsa büyüklüklerinin 11 bin metrekareden başlayarak yatırımın ihtiyacına göre parsel tahsisi yapılabileceği,

– Devlet Demiryolları ile yapılan anlaşma gereği OSB içinde yükleme istasyonu yapılacağı,
– İlimizde Dumlupınar Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bulunduğunu,

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün etkinliğinin artarak devam ettiğini, Afyonkarahisar ve Uşak illerindeki Üniversitelerle bölgemizde toplam 5 Üniversitenin bulunduğu,

– İl merkezimizde 4 Endüstri Meslek Lisesinin bulunduğunu ve iş dünyasının talepleri/ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verecek olan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Meslek Lisesi inşaatına başlandığı ve 2020-2021 yılı Eğitim Öğretim döneminde hizmet verebileceği,
– İlimizde Otomotiv Sektöründe ihracatçı ağırlıklı firmalar kümelenmesinin
bulunduğunu da ayrıca belirtiriz.

Basın bültenine ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş