Laboratuvar ve Araştırma Alt Yapısı Portalı Envanter Bilgi Sistemi Erişime Açıldı

26 Ekim 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Laboratuvar ve araştırma altyapılarına sahip kamu veya yükseköğretim kurumlarının bünyesinde bulunan nitelikli insan gücü, günümüz teknolojilerine dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılım envanteri ile sunulan test hizmetlerini içeren “Laboratuvar ve Araştırma alt Yapısı Portalı Envanter Bilgi Sistemi (LABS)” envanter arama arayüzünün https://labs.sanayi.gov.tr/ adresinden erişime açıldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.