Laboratuvar Yetkilendirme hk.

TOBB tarafından gönderilen bir yazıda,

20 Ağustos 2013 tarihli 28741 sayılı Resmi Gazetede İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik yayınlamış olduğu belirtilmektedir.

Buna göre işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri; söz konusu yönetmeliğin 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar hariç, bu konuda ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip olan laboratuarlar tarafından yapılacaktır. İşyeri ortamı ve kişisel maruziyetlere yönelik ölçüm yapmak isteyen kuruluşların, yönetmeliğin yayınlandığı tarihten sonra iki yıl içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden yeterlik veya yeterlik belgesi alması gerekmektedir. Dolayısıyla; 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren ön yeterlik veya yeterlik belgesi olmayan kuruluşlar işyerlerinde ölçüm, test ve analiz yapamayacaktır. Yetkilendirme süreci ile ilgili Genel Müdürlüğe bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM) ile görüşülerek elde edilebilmektedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda; işyeri ortamı ve kişisel maruziyetlere yönelik ölçüm test ve analizlerin sadece ön yeterliğe veya sahip laboratuarlara yaptırılması hususunda üyelerimizin dikkat etmeleri gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş iş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan laboratuvarlar listesine ulaşmak için tıklayınız.