Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi Hk.

26 Mart 2024

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda, Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği; bahsi geçen yönetmeliğin 7. Maddesinde “Konaklama Birimlerinde, Müdürlüklerce lejyoner konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış, en az lise mezunu bir personel bulundurulur. Bu personel ilgili konaklama biriminde lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumludur. Bu sorumluluk konaklama birimi sahibinin ya da işletmecisinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Konaklama biriminde iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin sunulmasından sorumlu kişi ile birlikte konaklama biriminin risk değerlendirmesini yapmakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda Müdürlüğümüz web sitesinde duyurusu yapılan Lejyoner sorumlu personeli olabilmek için gerekli olan 8 saatlik “Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi” 2024 yılı fiyat rehberinde belirlenen ücreti 690 TL karşılığında İl Sağlık Müdürlüğü’nce 22 Mayıs 2024 tarihinde  düzenlenecek olup eğitim alan kişilere katılım belgesi verilecektir. Bu kapsamda yukarıda bahsi geçen tüm konaklamalı birimlerden 06.05.2024 tarihine kadar en az lise mezunu bir sorumlu personelin belirlenerek ekte gönderilen başvuru dilekçesinin doldurulup, diploma fotokopisi ve banka dekontu ile birlikte kocaeli.bhs.saglik.gov.tr adresine mail yoluyla gönderilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız