Liman İşletmelerinde Nitelikli İş Gücü Projesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Mali Destek Programı çerçevesinde, Odamız ve TÜRKLİM işbirliği ile hazırlanan, “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü ile İş Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de Öncü Oluyoruz” projesi MARKA tarafından destek almaya hak kazanmıştır.

Projenin toplam bütçesi: 1.038.058 TL olup, MARKA tarafından desteklenecek olan miktar: 682.195,64 TL’dir. Projenin süresi ise 12 aydır.

Proje ile Türkiye’deki liman işletmelerinin büyük çoğunluğunun bulunduğu Kocaeli’nde; hem teorik, hem de pratik limancılık eğitim hizmetlerini sunabilecek bir “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi” kurulması sağlanmıştır.

Pratik eğitimler kapsamında, liman işletmeciliğine yönelik simülasyon eğitimleri verilecektir. Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi ile ihtiyaç duyulan nitelikli istihdamı karşılamak amacıyla, yalnızca mevcut çalışanlara değil, bu alanda çalışmak isteyen kişilere de eğitimler düzenlenecektir.

İstihdama katkı sağlayacak olan bu eğitimlerin yapılacağı merkez için Kocaeli Sanayi Odası’nın Astakoz eğitim salonu tahsis edilmiştir.

Simülasyon eğitimlerini gerçekleştirmek için gerekli makine ve teçhizat alınmış, merkezde eğitimleri gerçekleştirmek üzere eğiticiler seçilmiş, eğitici eğitimleri tamamlanmıştır. Sözkonusu eğitimler, Mesleki Yeterlik Kurumu’ndan belgelendirme desteği alınarak düzenlenecektir. Böylece eğitim alanların geçerli sertifikaları olacaktır.

Bu proje ile birçok liman işletmesinin çok önemli bir ihtiyacına büyük ölçüde katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine de güzel bir örnek olacak olan projenin, bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz.