Lojistik Sektörü Hk.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 48. Meslek Komitesi’nce 13.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda;
– Lojistik sektöründe gerekli belgeleri olmadan iş yapan şirket ve kişiler ile çalışmanın doğuracağı sakıncalar hakkında iş dünyasının bilgilendirilmesi ve cezai hükümlülüklerinin hatırlatılmasının gerektiği,
– Bu kapsamda belgesiz iş yapan şahıs ve firmaların sektör için olumsuz sonuçlara yol açtığı, özellikle Bursa Bölgesi’nde çoğalan bu sıkıntının tüm ülkede de yaşanmakta olduğunun görüldüğü,
– Usulsüz rekabete yol açan ve belge sahibi lojistik firmalarını mağdur eden bu sorun karşısında firmaların bilgilendirilmesinin gerektiği, seçim yaparken belgeli firmaların seçilmemesi halinde kendilerine de doğacak parasal cezai sonuçların önemle hatırlatılmasının gerektiği ve konu ile alakalı olarak TOBB nezdinde girişimde bulunularak Türkiye’deki tüm Oda ve Borsaların bilgilendirilmesi hususları karar altına alınmıştır.