Malta Hükümeti Tarafından Açılan, Lüks Konut ve Otelleri Kapsayan Yeni Bir Yerleşim Alanı Projesi

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden 01.07.2014 tarihinde alınan yazı ekinde yer alan bir ihalenin duyurusu ekte sunulmaktadır. Söz konusu ihale, Malta Hükümeti tarafından açılan, lüks konut ve otelleri kapsayan yeni bir yerleşim alanının tasarımını, inşasını ve işletilmesini kapsayan proje ile ilgilidir. Yazıda ayrıca, söz konusu ihale ile ilgili Niyet Beyanı belgesinin temini (collecting the Expressian of Interest document) için son tarihin 20 Eylül 2014, Niyet Beyanı belgesinin sunulması için son tarihin ise 24 Ekim 2014 olduğu belirtilmektedir.