Mart Ayı Meclisinde Konuşan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “İhracatımız Nihayet Yükselişe Geçti”

10 Mart 2016

Kocaeli Sanayi Odası’nın(KSO) Mart ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuk konuşmacı olarak bulunan İstanbul Tahkim Merkezi Divan Başkanı Ziya Akıncı “Tahkim Merkezi’nin Çalışmaları” ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan “Ajans Destekleri” konulu sunumlarıyla toplantıya katılan üyelerimize bilgi aktarımında bulundular. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Kocaeli Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe ve TÜMSİAD Başkanı Erdoğan Yılmaz da konuk olarak katıldılar.

Toplantıda sözlerine ülkemizde gerçekleşen terör saldırılarını lanetle kınayarak başlayan Zeytinoğlu, yüzde 10,5 olarak açıklanan Kasım ayı işsizlik oranının sezonsal nedenlerle daha yüksek beklediklerini açıklayarak, “İşsizlik oranının yerinde sayması sevindirici oldu. İşgücüne katılma oranı yüzde 51,2ile bir evvelki yılın üzerinde gerçekleşmesini de olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Yılın ilk ayında bütçede 4.2 milyar fazla verdik. Bütçe gelirleri yüzde 16,5 ile enflasyonun üzerinde arttı. Giderlerdeki artış yüzde 17 oldu. Bu konuda Mehmet Şimşek “faizlerin düşmesi için daha az harcamamız gerektiğini” vurguladı. Sayın Başbakan Yardımcımıza tamamen katılıyoruz.” dedi.

Konuşmasında ithalat ve ihracat oranını da değerlendiren Zeytinoğlu, “2016 yılı Şubat ayında ihracat 12,4 milyar dolar, ithalat 15,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Avrupa’ya ihracatımız dolar ve euro bazında arttı. Şubat ayı sermaye malı ithalatı yüzde 17,5 arttı. Bu veri bize yatırım olduğunu gösteriyor. Kentimizin ithalat ve ihracat oranlarına baktığımızda ise ihracat 3,1 milyar dolar ile 17 aydan sonra nihayet yükselişe geçti.” dedi.

Konuşmasının devamında kapasiteler ve enflasyon oranına değinen Zeytinoğlu, “Türkiye genelinde kapasiteler geçen yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 73,5 oldu. Kocaeli genelinde ise yüzde 70,4. Yaptığımız araştırma sonuçları önümüzdeki ay için de beklentilerin zayıf olduğunu gösteriyor. Yıllık TÜFE oranı yüzde 8,78, ÜFE ise 4,47. Önemli bir girdi olan enerji maliyetlerinin yağışlara bağlı olarak barajların dolmasıyla gerilediğini düşünüyoruz. Ocak ayında sanayi üretim endeksi yüzde 5,6 artarak 116,2 olarak gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışla Ocak ayı ihracatımız çok örtüşmedi.” dedi.

Vergi ve büyüme konusunda ise 1990 yılından bu yana vergi gelirlerinin GSYH’ya oranı ve büyümeyi aynı grafikte inceleyen Zeytinoğlu, “O yıldan bu yana büyüme gerilerken, vergi oranının arttığını görüyoruz. 1990 yılında vergilerin GSYH’daki oranı yüzde 10 iken, 2015 yılında yüzde 21’e çıktığını görüyoruz. Bu oran Almanya’da 11,8, ABD’de 10,6, Kanada’da 11,5 ve Çin’de 10,4. Baktığımızda vergi gelirleri 9 misli, GSYH ise 4 misli arttı. Vergilerdeki dağılıma baktığımızda doğrudan vergi oranı yüzde 31,5’te kalmış. Bu oranı arttırmalıyız. Ülkemizde dolaylı vergi oranı çok yüksek. Burada bir iyileştirme yapılarak tabana yaymakta fayda var.” dedi.

Kasım ayında gerçekleşen AB-Türkiye Zirvesi sonuçlarının yabancı sermaye yatırımları için bir fırsat olabileceğini düşündüklerini belirten Zeytinoğlu, “29 Kasım 2015’teki Zirvede 4 önemli konuda anlaşmaya varılmıştı. Mülteciler konusunda taraflar arasında ortak yük paylaşımına dayalı bir mekanizmasının kurulması, Vize serbestliği, Teknik müzakerelerde “Ekonomi ve Parasal Politika” başlığının açılması ve Türkiye-AB Zirvesinin yılda iki kez toplanacak olmasıydı. En son 7 Mart’taki Zirvede ülkemizin yeni tekliflerini Avrupalı dostlarımıza ilettik. Bunlar kısaca; Türkiye’nin AB’den talep ettiği 3 milyar Euro’yu iki katına çıkarma talebi, Türkiye’nin Yunan adalarına geçişleri durdurma ve buradan mültecileri (kamplara) geri kabul etmeye razı olması, Ekim ayında gerçekleşecek olan Vize serbestliğinin Haziran sonuna

çekilmesi. Ancak burada AB’nin talep ettiği 46 koşulu hızla yerine getirmesi gerek. Bu koşullar arasında pasaportların AB’ye uyumlu hale getirilmesi, pasaport sahteciliğinin önlenmesi, sahil güvenlik birimlerinin güçlendirilmesi, sınır kontrollerinin güçlendirilmesi ve göç açısından sıkıntı çekilen ülkelere vize uygulaması getirilmesi gibi koşullar var.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Zeytinoğlu, “Biliyorsunuz İlimizdeki sanayi kuruluşlarının savunma sanayi ile iş yapabilme kapasitelerini geliştirmek üzere birtakım girişimlerimiz var. 15 Şubat tarihinde “Donanma Komutanlığı Tedarikçi Günü” etkinliğini düzenledik. Tedarikçi olmak isteyen üyelerimiz ile Donanma Komutanlığın yetkililerinin birebir görüşmelerini sağlayacağız. Aynı çalışmamızı eş zamanlı olarak ASELSAN ile birlikte de yapıyoruz.

Biliyorsunuz Ülkemizin Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü’ne (CERN) üyeliğinin başlaması ile ülkemizdeki firmalar CERN’de yapılan alım ve ihalelere katılma hakkı elde etti. Bu kapsamda, 26 Şubat cuma günü TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımıyla “Türk Firmalara CERN’de İş Fırsatları Toplantısı”nı  düzenledik. Burada firmalarımız için ciddi fırsatlar var. Bu yeni pazarı değerlendirebileceğinizi düşünüyorum.” diyerek sözlerine son verdi. (KSO Başkanı Ayhan Zeyinoğlu’nun tam konuşma metnine ulaşmak için tıklayınız.)

İstanbul Tahkim Merkezi Divan Başkanı Ziya Akıncı “Tahkim Merkezi İş Dünyası İçin Önemli Bir Fırsattır”

Toplantıda ilk konuşmacı olarak İstanbul Tahkim Merkezi Divan Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı Tahkim Merkezi’nin kuruluş amacını anlatarak, ”İstanbul Tahkim Merkezi, İstanbul Finans Merkezi Projesinin bir parçasıdır. Bir ülkede iyi bir finans merkezi oluşturabilmek için çok iyi bir hukuki alt yapının olması gerekiyor. İstanbul Tahkim Merkezi, İstanbul Finans Merkezi’ni bu anlamda desteklemek adına yapılmış bir projedir. Tahkim, uyuşmazlıkların hakem denilen özel kişilerce bağlayıcı olarak kesin ve nihai çözülmesi konusunda tarafların anlaşmasına denir.” dedi.

Tahkim Merkezi’nin iş dünyasına sunduğu avantajlardan bahseden Akıncı, “Yargılama, iş dünyasının ritmine uygun olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek uyuşmazlıkların uzman kişiler tarafından kaliteli olarak düşük maliyetle çözülmesini sağlıyor. Seri tahkim denilen sistemle dosya hakeme gittikten sonra 3 ay içerisinde sonuçlandırılıyor. Alanında uzman kişileri hakem olarak seçebiliyorsunuz. Hakem kararı mahkeme kararı gibidir. Tüm bunların maliyeti ise mahkeme harçlarından düşük miktardadır.” dedi.

Başkan Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi’nin yeni olmasına rağmen önemli mesafeler aldığını vurgulayarak, “Dünya çapındaki projelerde İstanbul Tahkim Merkezi kullanılıyor. Bunun en güzel örneği 3. Havalimanı projesi. Bu projede uyuşmazlıkların çözüm yolu olarak taraflar İstanbul Tahkim Merkezi’nde anlaşmışlar. Bu, iş dünyasında müzakereler anlamında da sizlere bir fırsat oluştuğunu müjdeliyor.” dedi.

Sözlerine son verirken İstanbul Tahkim Merkezi’nin yetkili olabilmesi için sözleşmeye mutlaka bir uyuşmazlık durumunda İstanbul Tahkim Merkezi’nde tahkim yoluyla çözülecektir şeklinde yazdırılması gerektiğini belirterek, İstanbul Tahkim Merkezi’nin uyuşmazlıkların çözümünde hem Türkiye için hem milletlerarası alanda önemli bir merkez olacağının altını çizdi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan “MARKA Faaliyetleri”

İkinci konuşmacı olarak, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, sunumuna ajansın organizasyon yapısı, kurumsallaşma çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi vererek başladı.

Ayhan, “MARKA uluslar arası alanlarda kalite belgesi bulunan bir ajanstır. AB’nin akıllı ihtisaslaşma akreditasyon yapısı olan S3’e üye olan ilk bölgeyiz. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına uzmanlık desteği veriyoruz. Kocaeli’de tamamlanan ve devam eden yatırımlarla ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı CBS tabanlı sistemimiz var.”dedi.

Planlama, koordinasyon ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aktarımıyla devam eden Ayhan, “Planlama faaliyetleri kapsamında bu yıl pilot olarak yürütülen Kocaeli Yatırım Takip Sistemi var. Ayrıca 68’i Kocaeli’ye odaklanan 228 araştırma raporu hazırlanmıştır.” dedi.

26 ajans içinde sürekli eğitim merkezi olan tek ajansın MARKA olduğunu belirmiştir. Girişimcilik ve proje yazımı başta olmak üzere 6 yılda 24 bin kişiye eğitim verildiğini söylemiştir. Verilen desteklerden ise 89 milyon TL’lik bütçeden 34,5 milyon TL Kocaeli’nin faydalandığını belirtmiştir.

2016 yılı mali destek programları hakkında bilgi aktaran Ayhan, üretim altyapılarının geliştirilmesi programında, “İşletmelerin ortak kullanımına yönelik alt yapı ihtiyacı birlikte iş yapma kültürü ve bölgesel kümelenmeler için uygun bir zemin oluşturularak bölgenin rekabet gücünün arttırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda tasarım, uygulama, ürün geliştirme, test, kalibrasyon, yaratıcılık ve inovasyon gibi alanlarda alt yapı yatırımları yapılabilir.” dedi.

Makine imalat sektörünün geliştirilmesi programında, bu alanda ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek, bölgenin katma değerinin arttırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının amaçlandığını söyleyerek sözlerine son verdi.

Paylaş