Mekanik Tesisat Analizleri

20 Nisan 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; İlk defa yayınlanması planlanmakta olan 2023 Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizleri’nin, Yüksek Fen Kurulu’nun internet sayfasında (https://yfk.csb.gov.tr) “birim fiyatlar” sekmesinde, taslak olarak sunulduğu bildirilmiştir.

Taslak analizlere ilişkin görüş ve önerilerinizin 28 Nisan 2023 tarihine kadar Birliğimize
(sanel.ala@tobb.org.tr) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.