Mesleki Eğitimin Tanıtılması, Mesleki Eğitime Yönlendirme ve Rehberlik

6 Haziran 2017

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıda, mesleki ve teknik eğitim sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olarak görülmekte ve bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki ve teknik eğitime ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda değişiklikler yapılarak çıraklık eğitimi zorunlu örgün eğitim kapsamına alınmış, diğer mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında da iyileştirmeler yapılmıştır. Detaylar için tıklayınız.

Paylaş