“MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın” Güdümlü Projesi Hk.

29 Eylül 2023

Sayın Üyemiz,

Güdümlü proje desteği kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın (TRAKYAKA) iş birliği ile İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi MEXT tarafından yürütülen “MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın” Projesi faaliyetleri çerçevesinde, Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren 100 firmaya SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi yapılması ve Dijital Dönüşüm Yol Haritalarının oluşturulması planlanmıştır.

Geçmişe kıyasla daha karmaşık hale gelen teknolojiler hızlı gelişmekte ve güncellenmektedir. Hızla değişen ve gelişen teknolojilere uyum sağlamak üzere dijitalleşmek ve sürekli güncel kalmak, şirketlere rekabet avantajı sağlayan önemli unsurların başında gelmektedir. Buradan hareketle, proje kapsamında Türkiye’nin dijital dönüşümünün sürdürülebilir kılınması amacıyla; dijital dönüşümü başlatmak, ölçeklendirmek ve sürdürmek isteyen üreticilerin tesisleri Sanayi 4.0 Odaklı SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi metodolojisi ile değerlendirilerek, firmalara uluslararası kıyaslamalar içerecek şekilde bir dijital dönüşüm yol haritası sunulacaktır.

Halihazırda MEXT tarafından uygulanan Sanayi 4.0 Odaklı SIRI Dijital Olgunluk Değerlendiğime Analizinin doğuş noktası Singapur’dur. Singapur Ekonomik Kalkınma Ajansı, Singapur’daki farklı sektörlerden, farklı büyüklerde ve farklı dijital olgunluklardaki firmaları değerlendirme talebi ile uluslararası alanda kendilerini kanıtlamış McKinsey, Siemens, SAP ve TÜV SÜD ile çalışmıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak uluslararası boyutta kabul görmüş Smart Industry Readiness Index SIRI metodolojisi oluşturulmuştur.

SIRI aynı zamanda MEXT’in küresel iş ortağı Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından da resmi olarak tanınan tek olgunluk değerlendirme yöntemidir. SIRI’nin global değerlendirme havuzunda 14 farklı sektöre dağılmış 1000′ in üzerinde değerlendirme mevcuttur ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Dünya çapında yapılan standart SIRI Dijital Olgunluk Analizlerinde mevcut durum analizi ve uluslararası karşılaştırmalar yer almaktadır. MEXT’in Türkiye’de yaptığı SIRI değerlendirmelerinde ise buna ek olarak firmalar için somut aksiyon adımları içeren uygulanabilir bir dijital dönüşüm yol haritası da paylaşılmaktadır. Bu yol haritası MEXT içerisinde MEXT’in en güncel sanayi 4.0 teknolojilerini içeren Türkiye’nin ilk uçtan uça entegre ve 5G ile çalışan dijital fabrikasında hayata geçirilmiş ve değer kattığı kanıtlanmış projeleri içermektedir.  SIRI Dijital Olgunluk Analizi konusunda daha detaylı bilgi için https://www.mext.org.tr/siri  adresini ziyaret edebilirsiniz.

MEXT son 2 senede kendi bünyesinde yer alan imalat sektörü ve teknoloji danışmanlığı deneyimi olan ve Singapur’daki ilgili kâr amacı gütmeyen kurulu tarafından detaylı bir sınav süreci ile sertifikalandırılmış akredite 12 SIRI değerlendiricisi ile 10 farklı sektörde 250’den fazla SIRI analizi gerçekleştirmiştir. “MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın” Projesi kapsamında ülkemiz sanayisinin uluslararası rekabetçiliğini arttırmak üzere bu yetkinliğini Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara açacaktır. SIRI değerlendirmeleri için işletmelere %92 oranında destek sağlanacaktır.

*SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi Bedeli 12.000 Euro + KDV olup ücret işletme büyüklüğüne ve üretim yapısına göre ücret değişebilmektedir. Mevcut döviz kuru dikkate alınarak ortalama bir bedel belirtilmiştir.

**Proje Kapsamında Sağlanacak Destek: Ajans tarafından belirlenen bütçe ve proje uygulama kuralları çerçevesinde ilgili miktar MESS’e aktarılacaktır.

***İşletme Katkısı: İşletme tarafından analiz bitiminde MESS’e ödenecektir.

Destekten Yararlanabilecek Firmalar

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

–          Kâr amacı güden işletme olması

–          Üretim faaliyeti gösteren KOBİ veya Büyük İşletme olması

–        Üretim tesisinin Marmara Bölgesi’nde (İstanbul, Edirne Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir) yer alması (Birden fazla üretim tesisi olan firmalar için her bir firma ayrı bir işletme olarak ele alınacak olup firmanın belirtilen illerde yer alan tesisleri değerlendirme kapsamında alınacaktır.)

Başvuru Adresi: https://messrc.qualtrics.com/jfe/form/SV_bpUgGQ9YezTnrx4

Son Başvuru Tarihi: 04 Ekim 2023

Sorularınız için: info@mext.org.tr