Mevzuat Değişikliği

19 Temmuz 2018

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge ile konuya ilişkin Kurul Kararı, T.C. Kamu İhale Kurumu’ndan alınmakla ekte sunulmaktadır. Ayrıntı için tıklayınız  

Paylaş