Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

12 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının 2021 yılı uygulama gerçekleşmelerinin Bakanlığımız, Başkanlığımız ve Programın finansman sağlayıcısı olan Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı (JICA) tarafından değerlendirilmesi sonucunda; İcra Komitesinin 16 Aralık 2021 tarih ve 2021 – 15 sayılı kararı ile Program revize edilmiştir.

Revizyon ile özet olarak; Programın mevcut sektörel hedef kitlesine Covid-19 salgınının nispeten
daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörleri eklenmiş, geçmiş dönem ortalama istihdamını koruma şartı ve yeni istihdam oluşturma taahhüdü karşılığında destek tutarı arttırılmıştır. Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı Uygulama Esasları ve formlar kurumsal web sayfasında yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.