Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota

31 Aralık 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Mısır Dışişleri Bakanlığınca Mısır’ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin talimatların bulunduğu bir notanın Kahire Büyükelçiliğimize gönderildiği belirtilmiştir. 

Konuya ilişkin nota için tıklayınız.