Mısır Üretici Kayıt Sistemi

10 Haziran 2020

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliği ile GOEIC yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmede, 31.05.2020 tarihine kadar ÜKS’nin açık olacağı, söz konusu listede yer alan firmaların 31.05.2020 tarihine kadar dosyalarında bulunan eksikliklerini tamamlamaları; aksi halde anılan firma başvurularının işlemden kaldırılıp yeni bir başvuru yapılması gerekeceği bildirilmektedir.

Yazı ile Ticaret Bakanlığı’na ve Kahire Ticaret Müşavirliği’ne başvuru yapmakla birlikte, başvuruları farklı sebeplerden dolayı sonuçlanmamış olduğu anlaşılan firmaların son durumlarını gösteren liste de iletilmiş olup anılan liste ekte iletilmektedir.

Bu itibarla, üyelerimizin 31.05.2020 tarihine kadar ÜKS’de eksikliklerini tamamlayarak GOEIC’e güncel bilgilerini iletmeleri ve Ek’de yer alan üyelerimizin de başvurularının durumu hakkında bilgi alarak başvuru ve eksik belgelerinin iletilme tarihlerini de içerir şekilde güncelleme yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek : Mısır Üretici Kayıt Sistemi 

Paylaş