Motor Yağı Değişim Noktaları Hk.

28 Mart 2022

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler tarafından ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Ayrıca; Çevre Kanunu’nun 20’inci maddesinin (dd) bendinde yer alan “Ek 15’inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası (13.620 TL) idari para cezası verilir.” hükmü kapsamında yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere idari yaptırım uygulandığı hatırlatılmıştır.

Halihazırda motor yağı değişimi yapılan ancak yetki belgesi bulunmayan işletmelerin/tesislerin ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak yetki belgesi alınması gerekliliğinin  ve yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere Çevre Kanunun 20’inci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacağı belirtilmiştir.