Mozambik Yatırım Ortamı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Mozambik hükümetinin ekonomik büyümeyi ve istihdamı teşvik etmek, bölgesel dengesizlikleri gidermek, ülkenin geniş yatırım potansiyelini ortaya çıkarmak ve bu yatırımları teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz son beş yılda, son derece liberal sayılabilecek önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirdiği belirtilmektedir. 1991 tarihli yatırım yasasının revize edildiği ve Yatırım Teşvik Merkezi ile Serbest/Ekonomik Bölge Ofisi olan GAZEDA’nın kurulmuş olduğu bildirilmektedir. Bahsi geçen yasal düzenlemeler sayesinde hemen hemen tüm alanların yabancı yatırıma açıldığı iletilmektedir. Bunlara ek olarak, Mozambik’teki yatırım ve iş imkânlarının bulunduğu sektörlerdeki gelişmelere değinilmektedir. Ülkedeki serbest bölgeler, kambiyo ve bankacılık sistemi, çalışma izinleri ve yabancı çalıştırma koşulları, sosyal güvenlik primleri ve ilgili kuruluşların iletişim bilgileri hakkında detaylı bilgilere de yer verilmektedir.

Bu bilgileri içeren söz konusu not, TOBB web sitesi (http://www.tobb.org.tr/) ana sayfasında yer alan “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanlar/Ülke Duyuruları” başlığı altından da temin edilebilmektedir.

Ek