Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğü

4 Haziran 2020

Sayın Üyemiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ekte bulunan duyurusuyla, 65 yaş üzerindeki mükelleflerden sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanların 518 Sayılı Genel Tebliğ’de yer alan  mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimleri sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15 inci gün olan 16/6/2020 günü sonuna kadar vermesi, beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergileri de aynı sürede ödemesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Paylaş