Muhtelif Taşınmazların Özelleştirilmesi Hakkında Duyuru

Paylaş

Sayın Üyemiz,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazların 4046 Sayılı kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine ilişkin ilan iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunulur.