NCTS Damga Vergisi Hk.

4 Nisan 2022

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce NCTS Sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen Bakanlıklarınca çalışmalar yapıldığı bildirilmiştir.

Ayrıca, yapılan çalışmalar kapsamında; Transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin;

*Damga Vergisinden Muaf İşlem (damga vergisinin 0 olması durumu)
*Damga Vergisi Ödenecek
*Damga Vergisi İstisnası Var
*Damga Vergisi Deftere Kayıt Edilecek  şeklinde seçenekler oluşturulduğu ve bunlardan birinin seçilmesinin zorunlu hale getirildiği,

-1 numaralı seçenek seçilerek damga vergisinin ödeneceğine ilişkin yükümlüsünce beyanda bulunulması halinde LRN numarası esas alınarak tahakkuk oluşturulacağı ve bankalar aracılığıyla da elektronik ortamda ödeme yapılabileceği,

-0 ya da 2 numaralı seçeneklerin seçilmesi halinde herhangi bir tahakkuk oluşmayacağı,

-3 numaralı seçeneğin seçilmesi halinde ise “defter kayıt tarihi” alanı doldurulması gerektiği,

-Söz konusu sistemsel düzenlemelerin 11.04.2022 tarihinde gerçek ortamda devreye alınacağı; ikinci bir duyuruya kadar beyannamenin mevcut iş akışlarında damga vergisinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de bildirilmiştir.