Nikah ve Düğünlerde Alınması Gereken Önlemler

6 Temmuz 2020

Sayın Üyemiz,

09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda nikâh salonlarının 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun Ģekilde hizmet vermeye başabilecekleri kararı alınmıştır.

Nikâh merasimi için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 13.06.2020 tarih ve 9430 sayılı “ Nikâh Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu Genelgesi gereği Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 2020/70 sayılı karar kapsamındaki tüm hükümlere ilave olarak konu hakkındaki uygulamaların, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanıp 16.06.2020 tarihinde güncellenerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/toplumda-salgin-yonetimi.html linki ve
Kocaeli Valiliği resmi web sayfası http://www.kocaeli.gov.tr/ adresinde yayınlanan “ Covid
19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ndeki “58. Nikah ve Düğünlerde Alınması Gereken
Önlemler” doğrultusunda ilgili işletmelerce titizlikle yürütülmesi, ve konuyla alakalı gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Paylaş