Nitelikli Mesleki İstihdam için Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama Modeli ve Stratejileri Geliştirme Projesi

11 Mayıs 2017

Ülkemizde ve ilimizdeki mesleki eğitimde “hem niceliksel, hem de niteliksel sorunların olduğunu” tespit ettiğimiz ilk mesleki eğitim temalı projemizi tamamlandıktan sonra ikinci projemizde deneysel uygulamalara ağırlık verilmiştir.

Bu uygulamalar kapsamında; etkin staj uygulamalarının, velilerin, öğretmelerin ve ortaokul düzeyinden itibaren öğrencilerin seminerlerle bilinçlendirilmelerinin önemi deneysel yöntemlerle ispatlanmış ve böylece ilk projede elde edilen bulgular teyit edilmiştir.

*Bu çalışmalar için model olarak yine otomotiv sektörünü seçtik. Söz konusu deneysel uygulamalar kapsamında;

*Sektör temsilcileri tarafından “meslek marka değeri” oluşturmaya yönelik olarak öğrencilere, velilere ve öğretmenlerine seminerler düzenlendi.

*Meslek öğretmenleri için güncel teknolojilere uyum için saha çalışması ve öğrenciler için de etkin staj uygulaması gerçekleştirildi.

*Bu uygulamalar devam ederken; öğrenci, veli ve öğretmenlerden oluşan grupların “uygulama öncesi ve sonrası” mesleki eğitime yönelik tutumlarındaki değişimler test edildi.

*Bu çalışmamızla mesleki eğitimdeki kaliteyi artırmaya yönelik yaptığımız deneysel uygulamalar sonrası; öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin tutumlarında önemli ölçüde yükseliş olduğunu gördük.

*Ayrıca bu çalışmadan ilk raporumuzdaki tespit ettiğimiz bulguların ne kadar doğru ve isabetli olduğunu teyit ettik.

Raporun tamamını okumak için tıklayınız.

Paylaş