Norveç’te Kain “Hadelang Glassverk” Cam Fabrikasının Talebi

12 Ekim 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 1762 yılında kurulan ve Norveç’te halen faaliyete devam eden en eski sınai üretim işletmesi özelliğine sahip “Hadelang Glassverk” cam fabrikası yetkililerinin ülkemizle işbirliğini geliştirmeyi arzu ettikleri ifade edilmektedir.

Yazıda devamla bahse konu firmanın; Norveç’te cam işçiliğinde tecrübeli, kalifiye işçi bulmakta zorlandıkları ülkemizde bu alanda yetkin işçiler olduğunu bildikleri ve ülkemizden Norveç’e cam işçisi getirmeyi arzu ettikleri, gerekli düzenlemelerin yapılması halinde ilk etapta 10 işçiyi derhal Norveç’e getirebilecekleri,

Üretim hattının bir kısmının hâlihazırda Asya ülkelerinde olduğu, ancak Asya’da üretilen
malzemelerin asıl olarak satıldığı Avrupa’ya nakliyesinin gecikmeli ve maliyetli olması nedeniyle üretim hattının bir kısmını Asya ülkelerinden Türkiye’ye taşımayı değerlendirdikleri,

Üretilen enerjinin depolanmasına imkân veren bir güneş ısısı paneli sistemi geliştirdikleri ve
Türkiye’nin bu konuda Avrupa’daki en büyük pazar olduğu, bu nedenle üretim ve diğer bölge
ülkelerine de satış amacıyla ülkemizde bir fabrika kurmayı düşündükleri, buna ilgi duyabilecek Türk firmalarını da araştırmakta oldukları, örneğin Arçelik’in güneş ısısı paneli konusuna ilgili duyduğunu bildikleri,

Bahse konu firmayla işbirliğinin geliştirilmesinin Norveç’le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz
açısından yararlı olacağı, firmanın ülkemizdeki yatırım planları daha ziyade orta ve uzun vadeye yönelik olmakla birlikte, ilk etapta firmanın tecrübeli ve kalifiye cam işçisi talebinin karşılanmasının verimli bir işbirliğinin başlangıcı olabileceğinin değerlendirildiği, kaydedilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.