Ocak Ayı Meclisinde Konuşan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “2016 Yılında Ekonomiye Üretim Odaklı Bir Yapı Kazandırmak İçin Adımlar Atmalıyız”

18 Ocak 2016

Kocaeli Sanayi Odası’nın(KSO) 2016 yılının ilk Meclis toplantısı Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemin görüşülüp sonuçlandırılması sonrasında İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Proje Müdürü Çisel İleri ve ABİGEM Genel Müdürü Şenay Yıldız kurumları ve çalışmaları hakkında bilgi aktarımında bulundular. Toplantı sonrası KSO Konferans salonunda fotoğraf sanatçısı Hüsna Altın’ın “Işığın Büyüsü 2” temalı sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk sözü alan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Dün İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda meydana gelen terör olayını şiddetle kınıyorum. Patlamada hayatını kaybeden yabancı misafirlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ayrıca son bir ayda kaybettiğimiz asker ve güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

2016’da ekonomiye üretim odaklı bir yapı kazandırmanın gerekliliğini vurgulayan Zeytinoğlu, “Ülkemizin daha üretim odaklı bir yapıya dönüşümü için ani çözümler üretmek yerine, net kararlarla, net çözüme gitmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bu bakımdan hükümetimizden, uzun vadeli stratejilere uygun, kısa vadeli, somut, radikal hamleler bekliyoruz.

İhracatta öne çıkarılması gereken ürünlerin belirlenerek dışa bağımlılığının azaltılmasını sağlamamız gerekiyor. Üretimin arttığı bir ortamda; faizin, enflasyonun düşeceğini biliyoruz.

Böylece doğru yatırımcıya, doğru sektöre, doğru ürüne, düşük faizin uygulanabilmesini istiyoruz.” dedi.

2016 yılında zorlukların ve fırsatların bir arada yaşanacağını belirten Zeytinoğlu, “Irak’taki olumsuzluklar, Suriye’de yaşananlar ve Rusya ile ilişkilerimiz açısından bakıldığında, ülkemizi zor bir 2016’nın beklediğini söylemek yanlış olmaz. Diğer taraftan 2016 yılını Türkiye-AB ilişkileri açısından bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz.” dedi

Konuşmasına 2015 yılı ile ilgili ekonomik değerlendirmelerle devam eden KSO Başkanı Zeytinoğlu, “2015 yılında bütçe 22,6 milyar TL açık verdi. Biliyorsunuz bütçe gelir-gider dengesi bakımından denk bütçeyi savunuyoruz. Denk bütçeyi sağlayabilmemiz için, gelirleri devlet kontrolü ile toplarken, gider tarafındaki artışın daha nitelikli ve sosyal devlet anlayışına uygun başarılabilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

İhracatın Aralık ayında düşük bir performansla kapatıldığını söyleyen Zeytinoğlu, “İhracatımız geçen yıla göre yüzde 8,7 azaldı. Bu gerileme, pariteden ve Irak’a ve Rusya’ya yapılan ihracatın yüksek oranda gerilemesinden kaynaklandı. İthalatta ise Aralık ayı henüz açıklanmamış olmakla birlikte; yaklaşık geçen yılın yüzde 15 gerisinde kapattık. Düşen enerji fiyatları, ithalattaki gerilemenin temel nedenini oluşturdu. Böylelikle dış ticaret açığımız da yüzde 28 civarında geriledi. 2015 yılında; dış ticaret açığındaki bu gerilemenin olumlu yansımalarını da cari açıkta gördük.” şeklinde konuştu.

Enflasyon oranlarını değerlendiren Zeytinoğlu, “ÜFE yüzde 5,71’e geriledi. 2015 yılında ÜFE’yi petrol ve emtia fiyatlarının gerilemesi aşağıya çekti. TÜFE ise yıllık bazda yüzde 8,81 ile beklentimizin üzerinde gerçekleşti. 2015 yılında enflasyonu artıran, gıda fiyatları ve kur etkisi oldu.” dedi.

Aylık faaliyetlerden bahseden Zeytinoğlu konuşmasına, geçtiğimiz ay savunma sanayine yönelik tedarikçi olabilecek firmaları yönlendirmeye yönelik bir çalışma başlattıklarını belirterek başladı. Devamında, “8-9 Aralık tarihlerinde, Belçika İstanbul Başkonsolosluğu, Odamız ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda, Belçika Flaman bölgesinden bir heyet, Odamızı ziyaret etti.  Bu kapsamda 12 Belçikalı firma, 30 Türk firma ile toplam 53 görüşme gerçekleştirdi.” dedi.

Başkan Zeytinoğlu, “7 Ocak tarihinde,  metal sektörü çalıştayını düzenledik. Çalıştaya katılan sektör temsilcilerimizden sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik. Metal sektörünün ilimizdeki durumunu analiz etmek ve sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla, Oda olarak metal sektörü raporu hazırlıyoruz.” diyerek sözlerine son verdi. (KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU’nun tam konuşma metni için tıklayınız)

İKV Proje Müdürü Çisel İleri “AB Mali Yardımları ve Türkiye”

Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısının bitiminde konuşmacı olarak ilk sözü alan İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Proje Müdürü Çisel İleri, İKV kuruluşu ve kurum hakkında özet bilgiler aktardı. Sözlerine, AB Mali yardımlarıyla devam eden İleri, “AB mali yardımlarını iki başlıkta inceleyebiliriz: IPA Fonları ve AB Programları. IPA fonlarında, IPA altında AB bütçesinden bir pay ayrılıyor. Yüzde 90’ını AB veriyor. Yüzde 10 gibi bir katkı devlet olarak konuyor. Bu havuzdaki para daha çok kamu sektörüne özellikle bakanlıklara gidiyor. Ve onların yürüttüğü büyük projeler oluyor. AB Programları ise kulüp gibi. AB üyesi ülkeler ya da aday ülkelerden isteyenler katkı payı ödemeleri halinde programa katılabiliyor. Bu havuzda biriken parayı, o programın önceliklerine göre proje teklif çağrılarına çıkarak dağıtıyorlar.” dedi.

Birlik programlarının varoluş amacının ortak sorunlara ortak çözüm, ilgili alanlarda AB ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek, iyi uygulamaları, bilgiyi, deneyimi paylaşmak ve iş birliğini geliştirmek olduğunu belirtti.

UFUK2020 programında KOBİ’lere daha basit, sadece onlara ayrılmış bir enstrüman geliştirildiği bilgisini aktararak, “UFUK2020’de KOBİ’ler ayrı destekleniyor. Onları büyük şirketlerle aynı havuza atmıyor.” dedi.

UFUK 2020’nin destekleri hakkında bilgi aktarmaya devam ederek, “Endüstriyel Liderlik altında destekler: Bilgi ve iletişim Teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri ve imalat. Aslında bunlar önümüzdeki dönemde Avrupa sanayinin nereye doğru yöneleceğinin göstergeleri. Avrupa ne üretecek, nasıl üretecek, kendine koyduğu vizyonun göstergeleri.” dedi.

İleri, sözlerine son verirken, proje teklif çağrılarının düzenli takip edilmesi, proje hazırlama kapasitesinin oluşturulması, proje pazarına ve ortaklık ağlarına katılım ve iyi örneklerin incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.

İKV Proje Müdürü Çisel İLERİ’nin sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

ABİGEM Genel Müdürü Şenay Yıldız  “COSME”  Programı

İkinci konuşmacı olarak, “COSME” programı hakkında bilgi aktaran Yıldız, “COSME, işletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı olup, ulusal koordinatörlüğü KOSGEB tarafından yürütülen bir AB programıdır. KOBİ’lere rekabetçilik desteği COSME programı altında sağlanacaktır. Bir önceki program olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programına (CIP) nazaran kapsamı daraltılmıştır. ARGE- İnovasyon, sürdürülebilir çevre, enerji, finansmana erişim, uluslarası pazarlara erişim hedeflenmiştir.” dedi.

Avrupa İşletmeler Ağı hakkında bilgi aktaran Yıldız, “Ağ, başta AB üyesi 28 ülke olmak üzere aday ülkeler ve diğer katılımcı üçüncü ülkeler dâhil 53 ülkedeki girişimci ve işletmelere somut ve etkili çözümler sunmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı hem geniş coğrafi alanı bakımından hem de hizmet çeşitliliği bakımından tek olup, KOBİ’lere ve diğer iş adamlarına aracılık, danışmanlık ve bilgilendirme anlamında katkı sağlamaktadır.” dedi.

Program kapsamında ABİGEM hedeflerinden bahseden Yıldız, “Çevre, yenilenebilir enerji ve tehlikeli maddelerin taşınması konularında yeni yaklaşımlara ilişkin seminer, eğitim ve konferanslar düzenlenecek. Ticari ve teknolojik iş birliklerinin artması, know how transferi için Türkiye ve ağa üye ülkelerde fuar ve ikili iş görüşme platformları düzenlenecek. Ağa üye ülkeler arası bilgi yayılımı hızlanacak. AB projeleri ve diğer finansal kaynaklara ulaşım konusunda bilgi desteği sunulacaktır.” dedi.

Son olarak, Pirelli A.Ş’nin sürdürülebilir tedarikçi geliştirme programına yönelik çalışmalarından bahseden Yıldız, “Pirelli’nin 27 tedarikçisi SEA8000 standardı kapsamında iş kanunu, etişk kodlar, ISG ve çevre konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti alarak denetim süreçlerini başarıyla tamamladılar. Sonucunda, firmaların müşteri sayıları ve cirolarında artış oldu. Kurumsallaştılar. Ve yurt dışındaki Pirelli ile çalışmaya başladılar.” dedi.

ABİGEM Genel Müdürü Şenay Yıldız’ın sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş