Ödüller

Sürdürülebilir kalkınma süreci içerisinde sanayi-çevre işbirliğini temin etmek amacı ile çevre yönetim sistemi uygulayan veya mevcut sistemlerini geliştirme çabası içinde olan tüm sanayi tesisleri, Çevre Ödülü’ne başvurabilir. Organizasyonda KOBİ’ler ve Büyük İşletmeler olmak üzere iki ayrı dalda Çevre Ödülleri verilmektedir.

Ayrıca; Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması durumunda otomotiv ve yan sanayi, kimya, gıda, metal, atık bertaraf-geri kazanım, makine vb. gibi ana sektörler başlığı altında Sektör Ödülleri de dağıtılmaktadır.

Jüri Komitesi tarafından gerekli görülmesi durumunda Jüri Özel Ödülü’de verilebilir.